Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 mei 2017

PO Raad: Positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht

Positie van het Nederlands voor het eerst in kaart gebracht
Het Nederlands blijft veruit de voornaamste voertaal in Nederland en Vlaanderen. Gemiddeld 90% van de bevolking spreekt Nederlands in de naaste omgeving. Dat blijkt uit de 'Staat van het Nederlands', het eerste omvangrijke wetenschappelijke onderzoek naar de positie van het Nederlands.
Lees verder

Onderwijsraad wijst op noodzaak digitalisering onderwijs
De digitalisering van het onderwijs heeft dringend een impuls nodig, stelt de Onderwijsraad in het advies 'Doordacht Digitaal, Onderwijs in het digitale tijdperk'. De PO-Raad sluit zich hierbij aan. Ook pleit de PO-Raad voor een gezamenlijke inzet van overheids- en marktpartijen voor een...
Lees verder

Te weinig geld of verkeerde uitgaven, hoe zit het nu met die bekostiging?
Sinds 2006 ontvangen schoolbesturen in het primair onderwijs lumpsumfinanciering. Dat betekent dat schoolbesturen zelf mogen bepalen waar ze hun geld aan uitgeven, als de eindopbrengsten maar voldoende zijn. Vorige week stond echter in de krant dat scholen de gasrekening betalen uit de salarispot....
Lees verder