Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

PO Raad: Handreiking gepubliceerd voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder

Handreiking gepubliceerd voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder
Sinds dit jaar moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor...
Lees verder

Adviesrapport aanpak polarisatie: 'Begin bij lerarenteams zelf'
Als leraren of jeugdhulpverleners het wereldbeeld en de waarden van jongeren willen vormen, moeten ze beginnen bij zichzelf. Die conclusie trekt speciaal rapporteur Na├»ma Azough (ex-Tweede ­Kamerlid voor GroenLinks) in een rapport over de preventie van extremisme en polarisatie. Om professionals te...
Lees verder

Ook PO-Raad tekent gedragscode overstap naar mbo
De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 het convenant bij de gedragslijn Regionale Samenwerking in de overstap naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. In een filmpje leggen...
Lees verder