Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 31 mei 2017

PO Raad: Geef uw mening over versterking functiemix

Geef uw mening over versterking functiemix
In de afgelopen jaren zijn thema's als professioneel HR-beleid, aandacht voor diversiteit in teams en de persoonlijke ontwikkeling van de leraar steeds hoger op de agenda gekomen. We willen nu zicht krijgen op de stand van zaken rond de functiemix en uw wensen op dit gebied.
Lees verder

PO-Raad in Trouw: 'lumpsum niet de oorzaak van lage lerarensalarissen'
Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan de lage lerarensalarissen in het primair onderwijs en vraagt zich af of de oorzaak hiervan misschien ligt in het financieringssysteem. De PO-Raad vindt dat de huidige lumpsumfinanciering uitstekend past bij het onderwijs zoals dat in Nederland is...
Lees verder

Verdwijntruc achterstandsgeld wegens 'succes' verlengd door OCW
De verouderde bekostigingssystematiek voor het onderwijsachterstandenbeleid zal nog zeker tot schooljaar 2018-2019 blijven gelden. De reden: de PO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vinden het onverantwoord om het huidige, grotendeels verdampte budget te gaan herverdelen. Dus besluit...
Lees verder