Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 29 mei 2017

PO Raad: Europese verordening gegevensbescherming, start op tijd!

Europese verordening gegevensbescherming, start op tijd!
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dan vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is er binnen de Europese Unie één wet voor privacy. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan de...
Lees verder

Klopt dit wel? Eén op de vijf leerkrachten in basisonderwijs heeft burn-out
Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Verschillende media proberen de zin van de onzin te scheiden. De Volkskrant onderzocht op 27 mei de volgende stelling: één op de vijf leerkrachten in het basisonderwijs heeft een burn-out of zit ertegenaan.
Lees verder

Handreiking gepubliceerd voor overleg tussen (G)MR en toezichthouder
Sinds dit jaar moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een...
Lees verder