Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 4 mei 2017

Oratie Renate de Groot: Wij zijn niet alleen ons brein!

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 17 | 4 mei 2017

In deze nieuwsbrief
Oratie Renate de Groot: Wij zijn niet alleen ons brein! | Ervaring met pre-promotietraject voor mbo-docenten | Arnoud Evers naar MIT in Boston | Virtual reality in het onderwijs, hoe reëel is dat? | Onderwijsdebat: Structuur of autonomie? | Webinar: maak kennis met TeSLA identiteitscontrole bij online toetsen | Boekpresentatie 'Retour San Sebastian' door Sarah de Mul | Conferentie: Leren leren in 2020 en verder | De staat van de schoolleider: gespreid leiderschap |

Oratie Renate de Groot: Wij zijn niet alleen ons brein!
Leren is niet iets dat alleen maar met onze hersenen te maken heeft. Genetica, context en condities spelen allemaal een rol. Als we willen dat onze kinderen, maar ook wijzelf, op het gebied van leren alles eruit halen wat erin zit, dan moeten we de optimale omstandigheden creëren. Renate de Groot, hoogleraar Biopsychologie van leren, streeft met haar onderzoek naar een completer inzicht in de condities van optimaal leren. Op 12 mei houdt ze haar oratie bij de Open Universiteit in Heerlen. Lees meer...

Ervaring met pre-promotietraject voor mbo-docenten
Zeventien mbo-docenten zijn begin dit jaar begonnen met het voorbereiden van een promotieonderzoek. Tot en met maart 2018 frissen ze hun onderzoeksvaardigheden op, formuleren ze een voorstel en zoeken ze een promotor aan een universiteit. Ze doen dat in een pre-promotietraject dat is ontwikkeld door expertisecentrum beroepsonderwijs, Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit. Lees meer...

Arnoud Evers naar MIT in Boston
Begin mei 2017 bezoekt OU-onderzoeker Arnoud Evers MIT in Boston als visiting scholar. Hij werkt daar samen met de onderzoeksgroep Teaching Systems Lab aan een update van de MOOC Launching Innovation in Schools en aan nieuw onderzoek op het terrein van leren op de werkplek van leraren in innovatieve scholen. Lees meer...

Virtual reality in het onderwijs, hoe reëel is dat?
VR-technologie is onstuitbaar in opkomst. De prijzen dalen en de consumentenmarkt staat op doorbreken. Onderwijspioniers storten zich enthousiast op nieuwe toepassingen van Virtual Reality voor leren en onderwijzen. Wordt het onderwijs hier beter door? Wat zijn de valkuilen? Is het allemaal wel betaalbaar? Prof. dr. Wim Westera stelt deze vragen op 11 mei in zijn openingskeynote op het SURF-seminar Virtual reality in het onderwijs: didactisch redeneren in de praktijk in Groningen. Lees meer...

Onderwijsdebat: Structuur of autonomie?
Wat is belangrijker in het onderwijs: sturing of autonomie? Zijn kinderen die naar een school gaan met veel autonomie onvoldoende uitgerust om in de maatschappij aan de slag te kunnen? Of komen kinderen die naar een school gaan waar veel sturing is niet tot volledige ontplooiing? Structuur versus autonomie is een dilemma waar veel scholen en leraren mee worstelen. Tijdens de conferentie Optimaal leren op 12 mei bij de OU in Heerlen vindt een onderwijsdebat plaats over dit onderwerp. Lees meer...

Webinar: maak kennis met TeSLA identiteitscontrole bij online toetsen
Op 18 mei vindt om 12.30 uur CEST een webinar plaats van TeSLA. TeSLA is een Europees project waar de OU deel van uitmaakt. TeSLA richt zich op identiteitscontrole bij online toetsen. Moeten uw online studenten nog steeds naar een tentamenlocatie reizen om een toets af te leggen? Wilt u fraude bij online toetsen voorkomen? Dan is TeSLA misschien iets voor u. Lees meer...

Boekpresentatie 'Retour San Sebastian' door Sarah de Mul
Op donderdag 18 mei vindt de presentatie plaats van het boek 'Retour San Sebastian: opgroeien met een vaderland in de verte' geschreven door Sarah de Mul van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen. De boekpresentatie vindt plaats in het Red Star Line Museum te Antwerpen. Iedereen is van harte welkom en kan zich gratis aanmelden. Lees meer...

Conferentie: Leren leren in 2020 en verder
Donderdag 1 juni organiseert het Erasmus+ project Let’s Learn how to Learn (LELLE) een regionale conferentie bij de OU in Heerlen. Thema is ‘Leren leren: in 2020 en verder’. Het doel van deze Engelstalige conferentie is ervaringen, ideeën en inzichten delen en leren over de uitdagingen en de mogelijkheden in het veranderende onderwijslandschap en de werkplek van de toekomst. De conferentie hoopt iedereen inspiratie en instrumenten aan de hand te doen om zo ook in de 21e eeuw relevant te blijven. Lees meer...

De staat van de schoolleider: gespreid leiderschap
Schoolleider zijn is een vak. Sterker nog, de schoolleider heeft als sleutelfiguur grote invloed op de kwaliteit van de school. Hij oefent zijn functie uit in een dynamische omgeving waarin schijnbaar vaste waarden steeds veranderen. Wat is de staat van de schoolleider anno 2017? In april 2017 is ‘Staat van de Schoolleider 2017’ verschenen, een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders en de VO-raad. Lees meer...


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op