Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

zondag 21 mei 2017

Onderzoek Onderwijs: Nieuwe meta-analyse richt zich op wat werkt in onderwijs voor kinderen uit gezinnen met laag ink...

Nieuwe meta-analyse richt zich op wat werkt in onderwijs voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen
Ondertussen kennen we via John Hattie het gegeven van meta-analyses in onderwijs. Maar vaak komt al snel de commentaar dat bij het vergelijken van alle bestaande onderzoeken, bepaalde nuances verloren gaan. Dat klopt als je enkel naar het eindcijfer kijkt. Er is nu een nieuwe meta-analyse gepubliceerd door Jens Dietrichson, Martin Bøg, Trine Filges en Anne-Marie Klint Jørgensen richt […]
Lees verder

Training in de kleuterklas : onbedoelde effecten van onderzoek? Een opinie, niet-evidence-based.
Originally posted on Kleutergewijs:
Nieuw (praktijkgericht) onderzoek meet onderwijskwaliteit af aan het effect op ontwikkeling van kleuters. Kort gezegd : we doen iets (nieuws) met kleuters en meten daarna welk effect dit heeft. Vaak zijn deze metingen kort volgend op het nieuwe onderzoeksidee en zijn we uiteraard met z'n allen erg blij als uit onderzoek…
Lees verder

Een reflectie: Hoe ver mag je als ouder gaan?
Originally posted on Kleutergewijs:
Hoe ver (letterlijk!) mag je als ouder gaan wanneer je je kinderen naar school brengt? Welke al dan niet denkbeeldige lijn wordt er voor ouders getrokken? Het verschil in visie en aanpak van scholen is vaak groot in de praktijk. Telkens wanneer ik studenten bezoek tijdens stageperiodes, en ik in de…
Lees verder