Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 29 mei 2017

Onderwijstalenten: 'Met een blik op het verleden'- over aanpak lerarentekort

'Met een blik op het verleden'- over aanpak lerarentekort
De komende jaren neemt de behoefte aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo toe. Veel leraren gaan met pensioen terwijl er onvoldoende studenten afstuderen om deze uitstroom op te vangen. In het primair onderwijs is bijvoorbeeld het geraamde tekort in 2020 ruim 4.000 fte aan leraren...
Lees verder

Gevolgen van een nieuw kabinet voor het onderwijs?
De verkiezingscampagne is voorbij, de stemmen zijn uitgebracht. Nu volgt een volgende spannende fase: de weg naar een nieuw kabinet. Wat zijn de mogelijke coalities en wat betekenen ze voor het onderwijs? De VO-Raad komt met een eigen analyse van de mogelijke coalities en de te verwachten gevolgen daarvan voor...
Lees verder

Christelijk en katholiek onderwijs in actie voor hoopvolle samenleving
Ruim 100.000 leerlingen van meer dan 400 scholen in heel Nederland nemen komende week deel aan de Week van de Hoop. Zij vragen daarmee aandacht voor de hoopvolle dingen die iedere dag gebeuren in het onderwijs: juist in een tijd waarin angst, polarisatie en verharding in de samenleving...
Lees verder

Team Gomarus wint Team Math Challenge
Het Gomarus College heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de landelijke Team Mathematics Challenge. Op vrijdag 10 maart werd in Breukelen de jaarlijkse Team Mathematics Challenge gehouden. Dit is een wiskunde wedstrijd voor Tweetalige scholen, georganiseerd door de University of Leeds. De winnaars van het TTO-team...
Lees verder

Roep om meer salaris leraren in primair onderwijs aan nieuw kabinet
De roep om een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs klinkt steeds luider. De PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en roept al enkele jaren om een betere beloning voor leerkrachten. Steeds meer media besteden aandacht aan dit geluid. Leerkrachten in het primair onderwijs (po) verdienen nu zo'n 20...
Lees verder

Toezicht Onderwijsinspectie verandert
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert per 1 augustus 2017. De inspectie publiceerde deze week een nieuwe brochure om alle schoolbesturen voor te bereiden op de aanstaande veranderingen zodat zij zich hierop goed kunnen voorbereiden. Wat verandert er? Kern van de Het nieuwe inspectietoezicht houdt kort gezegd...
Lees verder

Nooit uitgeleerd?! Lerarenbeurs!
Het ministerie van OCW start op 30 maart 2017 de campagne 'Nooit uitgeleerd' om de vijftien subsidies en beurzen die horen bij de Lerarenbeurs onder de aandacht te brengen bij leraren in het po, vo en mbo. De campagne leidt de leraren naar een tool om in maximaal vier vragen te...
Lees verder

Greijdanus start masterclass voor hoogbegaafde leerlingen groep 7
Gisteren startte op het Greijdanus een plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7. Ze volgen een jaar lang elke maandag een speciaal lesprogramma verzorgd door docenten van het voortgezet onderwijs en een hoogbegaafdheids-specialist uit het basisonderwijs. Alfa, bèta en gamma Dianne Sandink, coördinator begaafdheid, organiseert de masterclass: "Het doel is om...
Lees verder

Manifest primair onderwijsveld voor politiek
Leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen uit het primair onderwijs hebben hun roep om een beter en daarmee eerlijker salaris en minder werkdruk voor leraren kracht bij gezet. Woensdagmiddag tekenden zij gezamenlijk een manifest waarin zij de politiek oproepen hiervoor te zorgen en dit vast te leggen in een nieuw...
Lees verder

Daling leerlingenaantallen nu ook in VO verwacht
De basisscholen krompen van 2010/'11 tot en met 2016/'17 met gemiddeld ruim 17 duizend leerlingen per jaar. Deze daling zet de komende jaren naar verwachting door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Twee landkaartjes van het CBS met de veranderingen in...
Lees verder

De Staat van het Onderwijs 2016
Het inspectierapport 'De Staat van het Onderwijs' is vandaag gepubliceerd. Was in 2015 'kansenongelijkheid' de kernboodschap, dit jaar is de kernboodschap 'kwaliteitsverschil tussen scholen'. Vorige week was er, onder embargo, al een voorpresentatie voor vertegenwoordigers van de profielraden. Ik was daar bij aanwezig. Arnold Jonk van de onderwijsinspectie...
Lees verder

WWZ in primair onderwijs maakt vervangerstekort zichtbaar
De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs heeft de omvang van het tekort aan vervangers extra zichtbaar gemaakt. Op korte termijn zijn extra investeringen en inspanningen nodig om deze trend te keren. Dat blijkt uit een quickscan van de effecten van de Wwz. 'Vervang geregeld'...
Lees verder

Middenmanagement voortgezet onderwijs verdient scholing
Teamleiders en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs zijn voor hun professionalisering afhankelijk van de goodwill van hun leidinggevende. Er zijn op scholen weinig tot geen structurele middelen beschikbaar voor professionele ontwikkeling van deze middenmanagers. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Professionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het...
Lees verder

Echte aanpak lerarentekort nodig
'De kern van het probleem in het onderwijs ligt niet in het curriculum en in het ontbreken van vakken als burgerschap en persoonsvorming. Hét probleem is dat er nauwelijks leraren wiskunde, techniek en Duits meer zijn. Wanneer de werkdruk niet wordt verlaagd en de arbeidsomstandigheden van het personeel in het...
Lees verder

Impact automatisering op onderwijs en arbeidsmarkt van de toekomst
In september 2016 verscheen een rapport over de impact van de automatisering op het Nederlandse onderwijs. In 2014 werd al een onderzoek naar de impact van robotisering op de arbeidsmarkt gepubliceerd dat veel stof deed opwaaien. De strekking? In de komende tien tot twintig jaar verdwijnen er in Nederland tussen...
Lees verder

Je werk of je leven?
Doe je het voor het geld? Om iets bij te dragen aan de maatschappij? Aanzien te verwerven? Genoeg vrije tijd over te houden? Je werk of je leven? is lesmateriaal over studie- en beroepskeuze dat leerlingen op een andere manier laat nadenken over hun toekomst. Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en...
Lees verder

Verdwijnt onderwijsgeld in een zwart gat?
Sinds 2006 ontvangen schoolbesturen in het primair onderwijs lumpsumfinanciering. Dat betekent dat schoolbesturen zelf mogen bepalen welk bedrag ze aan welk doel besteden, als de eindopbrengsten maar voldoende zijn. Vorige week stond echter in de media dat scholen de gasrekening betalen uit de salarispot. Hoe zit dat precies? De SP...
Lees verder

Nederland heeft succesvol onderwijssysteem
Verus kopt na de negatieve sfeer rondom onderwijsgelden met positieve berichtgeving over het Nederlandse onderwijs en omarmt de conclusie van prof. dr. Alma Harris, hoogleraar Educational Leadership aan het Institute of Education in Londen. Zij noemt het Nederlandse onderwijs 'a best-kept educational secret'. "Ben je de negatieve berichtgeving over ons onderwijs...
Lees verder

Rapport Onderwijsraad 'Doordacht digitaal'
Vanuit de Onderwijsraad is een publicatie uitgekomen 'Doordacht digitaal', waarin de raad met een advies komt over digitalisering in het onderwijs. De raad signaleert in dit rapport 'Doordacht digitaal' dat de gevolgen van digitalisering en technologie ingrijpend zijn. Ontwikkelingen op het gebied van ict gaan razendsnel. Dit heeft gevolgen...
Lees verder

Lerarentekort basisonderwijs verwacht
Voor goede lessen zijn voldoende goede leraren nodig. In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo verwachten we de komende jaren tekorten. In het basisonderwijs worden de grootste tekorten verwacht. De instroom in de pabo daalt sterk. In 2006 stroomden nog 11.500 studenten de pabo in, in 2015 waren...
Lees verder