Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 9 mei 2017

Onderwijs in Cijfers: Vaker een baan voor mbo’ers met startkwalificatie

Vaker een baan voor mbo'ers met startkwalificatie
Scholieren die het onderwijs vanuit het mbo hebben verlaten zonder startkwalificatie hebben een jaar later minder vaak betaald werk dan diegenen met startkwalificatie. Ze hebben ook vaker flexibele en parttime banen. Vier jaar later is dit verschil niet rechtgetrokken. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers op StatLine.
Lees verder

Nederland heeft het hoogste aandeel tevreden 15-jarigen
Vandaag publiceert de OESO het derde rapport over PISA 2015. Eerdere rapporten gingen over de prestaties van leerlingen. Dit rapport gaat over het welzijn van leerlingen van 15 jaar. Het aandeel Nederlandse 15-jarigen dat tevreden of heel tevreden is met hun leven is internationaal het hoogst. Welke achtergrond zij hebben speelt daarbij geen rol. En dat niet alleen; ze presteren ook nog eens goed. Gecombineerd staat Nederland samen met Zwitserland en Finland daarmee in de top 3.
Lees verder

Pro-leerlingen en vso-leerlingen vaak succesvol in het mbo
Leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs (pro) instromen in het mbo halen hier vaak (87%) een diploma. Van de leerlingen die vanuit voortgezet speciaal onderwijs (vso) instromen in het mbo haalt 62% binnen 4 jaar een mbo-diploma. Vso- en pro-leerlingen halen meestal een diploma op niveau 1 of 2.
Lees verder