Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 10 mei 2017

NVON Eindexamen Nieuwsbrief | 10 Mei 2017 |

NVON Eindexamenspecial 2017

Eindexamenspecial - NVON Nieuwsbrief

Bekijk Online

NVON Eindexamenspecial 10 Mei 2017

Vakvereniging
Actueel
Academie
Examen
Bladen

Beste ,


In deze speciale eindexamen nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • Tijdens de examenbesprekingen van de NVON worden de examens besproken en afspraken gemaakt. Dit vergemakkelijkt het nakijken van de examens. Het bezoeken van deze besprekingen levert een certificaat op die u weer kunt gebruiken voor het register.
  • Enquete: Als de examens zijn nagekeken zou de NVON het fijn vinden dat u de enquete invult die de procedure van het nakijken van de examens beoordeelt. Deze enquete geeft inzicht hoe u de correctie ervaren heeft. Deze resulaten worden weer naar het ministerie, VO-raad e.d. doorgespeeld.
  • De adviestabel opsturen examenwerk is een richtlijn voor het opsturen van de examens.
  • Ook dit jaar zijn er weer oorkondes te verkrijgen voor leerlingen die speciale prestaties in de beta vakken geleverd hebben. Deze certificaten worden ook tijdens de examenbesprekingen verspreid. 
  • NVON Forum
  • Ondervind u problemen bij de correctie van de eindexamens, dan is het meldpunt van bonden en de VO raad geschikt om het te melden.


De NVON wenst u veel sterkte met het nakijken en beoordelen van de eindexamens.

.

Centrale eindexamens

Data examenbesprekingen bekend

De examens zijn begonnen. U bekijkt een paar examens en vraagt zich af hoe je sommige antwoorden moet beoordelen. Verder wilt u ook wel iets kwijt over het examen: hoe goed het deze keer was,; die vraag die minder goed gesteld is. Tijdens de landelijke bijeenkomst voor kringvoorzitters hebben deze al snel examens nagekeken en in die vergadering worden nadere afspraken gemaakt. 

De NVON organiseert als sinds jaar en dag examenbesprekingen voor de natuurwetenschappelijke vakken. Aarzel niet u daarvoor op te geven. Het vergemakkelijkt uw werk aanzienlijk.

Lees meer

Adviestabel opsturen examenwerk

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is.

Lees meer

Eindexamen correctoren gezocht

Het CITO en de NVON zijn geïnteresseerd in de ervaringen van het nakijken centraal eindexamens.

Daarom is er een enquête uitgezet voor de correctoren van de eindexamens, in samenwerking met het NVvW (Nederlandse Vereniging voor Wiskunde) .

Lees meer

Oorkondes 2017

De NVON waardeert de inzet van docenten en leerlingen bij de bèta-vakken en hoopt zo haar steentje bij te dragen aan de waardering voor deze vakken in breder verband.
De NVON heeft sinds een aantal jaren een initiatief ontwikkeld om leerlingen, die een speciale prestatie in een of meerdere bèta-vakken geleverd hebben, daarvoor te eren door middel van een oorkonde. Dit hoeft dus niet te gaan om het hoogste cijfer, maar hiermee worden ook leerlingen beloond die een voor henzelf een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Hierop wordt jaarlijks door vele docenten met groot enthousiasme gereageerd! Daarom stellen wij ook dit jaar weer de oorkondes (kosteloos) ter beschikking.

Lees meer

Forum

Ondertussen is het forum live.

Op deze plaats kun je met collega's sparren over de examens en andere interessante onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet bij? Start een discussie! Breng eens een bezoek aan het forum!

Je dient ingelogd te zijn op mijnNVON  om een reactie of onderwerp te kunnen plaatsen.

Lees meer

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!

De examens zijn in het vmbo al begonnen, in mei volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!

Lees meer

Heeft u iets te melden voor de nieuwsbrief,

neem dan contact op met:

Ronald Korporaal

JongNvon facebook