Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 16 mei 2017

Nieuwsbrief vmbo

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief vmbo  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige verwijzingen en downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Meld u aan! G/TL-conferentie

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseren Platform-TL en SLO de conferentie: Kansen bieden, kansen grijpen over gelijke kansen in het onderwijs. De conferentie, bedoeld voor schoolleiders en docenten vmbo-g/tl, wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor workshops over onder andere samenwerken in de keten (overgang po - vo, overgang vmbo-g/tl - vervolgonderwijs), LOB en coaching van leerlingen. In alle workshops staan ervaringen van scholen centraal. Het belooft een inspirerende dag te worden dus noteer deze alvast in uw agenda. Meer informatie en aanmelden >>

 

ECENT/ELWIeR conferentie 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de jaarlijkse ECENT/ELWIeR conferentie voor lerarenopleiders gehouden. Het thema van dit jaar is: "Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding". Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis geeft de openingslezing over Trix, de Leidse tyrannosaurus rex. Er worden diverse werkgroepen

aangeboden over het thema samenhang en andere actuele onderwerpen. SLO verzorgt diverse workshops over redeneervaardigheden, samenhang binnen science in de onderbouw, de resultaten van het internationale PISA-onderzoek en Wetenschap & technologie in het primair onderwijs. Interessant voor lerarenopleiders pabo, 1e en 2e graads, maar ook voor andere geïnteresseerden. Meer informatie en inschrijven >>

 

Nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht

Hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor besturen, schoolleiders, docenten en leerlingen? Vragen die we samen met u hopen te beantwoorden met een evaluatie. Die evaluatie start met een vragenlijst voor beroepsgerichte docenten die lesgeven in een van de vernieuwde examenprogramma's. Hiermee hopen we zicht te krijgen op wat goed gaat en waarvoor nog extra aandacht nodig is. Onder de deelnemers verloten we een boekenbonnen of u kunt kiezen voor eenzelfde bedrag aan een goed doel naar keuze. Naar de vragenlijst >>

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst

We hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief om een inspiratiebijeenkomst persoonsvorming te organiseren. Maar velen gaven aan dat ze helaas niet aanwezig kunnen zijn op vrijdag 19 mei. Vandaar dat we besloten hebben de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 28 september a.s. Het programma en de tijden blijven

ongewijzigd. Meer informatie en aanmelden >>

 

Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling. Lees verder >>

 

Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde

Noteer 29 september 217 alvast in uw agenda. De NVvW, de NVORWO en SLO organiseren dan voor de tweede keer de conferentie Overgang PO naar VMBO voor rekenen-wiskunde. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vo vertellen over hun ervaringen en producten. Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenen-wiskunde in zowel po als vo, verzorgt de openingslezing. Hij focust op 'het succes bij rekenen-wiskunde'! Anneke Noteboom (SLO) gaat in de tweede plenaire lezing in op formatief evalueren binnen de reken-wiskundeles. Meer informatie >>

 

Onderwijs Research Dagen 2017

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact. De ORD 2017 richt zich met dit thema op iedereen die

in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren. Tijdens de dagen verzorgt SLO'er Jeroen Bron op 28 juni om 17.00 uur een presentatie over vernieuwende vormen van leerlingenparticipatie. Daarnaast gaan SLO'ers Bas Trimbos en Gerdineke van Selfhout in formatieve evaluatie in de kernvakken. Meer informatie >>

 

Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?

Digitale geletterdheid zal steeds meer aandacht krijgen in het onderwijs. SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking, één van de vier domeinen van digitale geletterdheid. Robotica is in dit verband een effectief instrument. Maar is het dat voor zowel primair als voortgezet onderwijs? En kunnen leerlingen uit het vo een rol spelen bij onderwijs in het po? Olivier van Beekum probeert hierop antwoorden te vinden in zijn postdoc-vo onderzoek "What makes peer to peer robotics education an effective educational tool for both primary and secondary school students?". Deze antwoorden zijn van belang voor leerplanontwikkeling op het gebied van computational thinking. Van Beekum wordt vanuit SLO begeleid door SLO'er Jos Tolboom.

 

Studiedagen vreemde talen

Op 10 en 11 juni a.s. vindt bij Fontys in Tilburg de jaarlijkse MATSDA (Materials Development Association) conferentie plaats. De internationale conferentie is bedoeld voor lerarenopleiders en docenten in moderne vreemde talen. Het thema dit jaar is: Meaning-Focused Materials for Language Learning. De voertaal van de conferentie is Engels. Meer informatie >>

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector vmbo.

 

Nummer 51
mei 2017
INHOUDSOPGAVE:
Meld u aan! G/TL-conferentie
ECENT/ELWIeR conferentie 2017
Nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst
Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo
Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde
Onderwijs Research Dagen 2017
Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?
Studiedagen vreemde talen
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend