Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 16 mei 2017

Nieuwsbrief tweede fase

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief tweede fase  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

ECENT/ELWIeR conferentie 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de jaarlijkse ECENT/ELWIeR conferentie voor lerarenopleiders gehouden. Het thema van dit jaar is: "Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding". Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis geeft de openingslezing over Trix, de Leidse tyrannosaurus rex. Er worden diverse werkgroepen

aangeboden over het thema samenhang en andere actuele onderwerpen. SLO verzorgt diverse workshops over redeneervaardigheden, samenhang binnen science in de onderbouw, de resultaten van het internationale PISA-onderzoek en Wetenschap & technologie in het primair onderwijs. Interessant voor lerarenopleiders pabo, 1e en 2e graads, maar ook voor andere geïnteresseerden. Meer informatie en inschrijven >>

 

Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling. Lees verder >>

 

Onderwijs Research Dagen 2017

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact. De ORD 2017 richt zich met dit thema op iedereen die

in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren. Tijdens de dagen verzorgt SLO'er Jeroen Bron op 28 juni om 17.00 uur een presentatie over vernieuwende vormen van leerlingenparticipatie. Daarnaast gaan SLO'ers Bas Trimbos en Gerdineke van Selfhout in formatieve evaluatie in de kernvakken. Meer informatie >>

 

Help mee lesmateriaal informatica ontwikkelen

In september 2017 gaan we hoogstwaarschijnlijk van start met het ontwikkelen van lesmateriaal voor de keuzethema's uit het nieuwe examenprogramma informatica. Daarbij vragen wij uw hulp. Wij zoeken hulp bij alle facetten van het traject. U kunt ideeën aanleveren, maar ook helpen bij het schrijven en testen van lesmateriaal in de klas. De bedoeling is om in de zomer van 2020 voor elk van de 12 thema's een of meerdere lesmodules te ontwikkelen Het traject wordt door SLO gecoördineerd. Meer informatie en deelnemen >>

 

Zilver voor Nederland tijdens 15e EUSO

Beide teams die voor Nederland meededen aan de vijftiende EUSO (European Union Science Olympiad) behaalden een zilveren medaille. De EUSO werd gehouden van 7 t/m 14 mei in Kopenhagen. Nederland was vertegenwoordigd met twee teams: het gemengd scholenteam met Lotte Kremer (Stedelijk Gymnasium Nijmegen), Marouscha Puister en Stan Koenis (beiden van het Murmellius

Gymnasium, Alkmaar) en het team van het Stedelijk Gymnasium Breda dat bestond uit Sean Camps, Daan Hoogers en Tido Houtepen. Lees verder >>

 

Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?

Digitale geletterdheid zal steeds meer aandacht krijgen in het onderwijs. SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking, één van de vier domeinen van digitale geletterdheid. Robotica is in dit verband een effectief instrument. Maar is het dat voor zowel primair als voortgezet onderwijs? En kunnen leerlingen uit het vo een rol spelen bij onderwijs in het po? Olivier van Beekum probeert hierop antwoorden te vinden in zijn postdoc-vo onderzoek "What makes peer to peer robotics education an effective educational tool for both primary and secondary school students?". Deze antwoorden zijn van belang voor leerplanontwikkeling op het gebied van computational thinking. Van Beekum wordt vanuit SLO begeleid door SLO'er Jos Tolboom.

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst

We hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief om een inspiratiebijeenkomst persoonsvorming te organiseren. Maar velen gaven aan dat ze helaas niet aanwezig kunnen zijn op vrijdag 19 mei. Vandaar dat we besloten hebben de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 28 september a.s. Het programma en de tijden blijven

ongewijzigd. Meer informatie en aanmelden >>

 

Studiedagen vreemde talen

Op 10 en 11 juni a.s. vindt bij Fontys in Tilburg de jaarlijkse MATSDA (Materials Development Association) conferentie plaats. De internationale conferentie is bedoeld voor lerarenopleiders en docenten in moderne vreemde talen. Het thema dit jaar is: Meaning-Focused Materials for Language Learning. De voertaal van de conferentie is Engels. Meer informatie >>

 

Nieuwe manager vo tweede fase

Op 1 mei jl. is Willem Rosier bij SLO in dienst getreden als manager VO tweede fase. Rosier was eerder werkzaam bij CPS, Cito en de IJsselgroep, een maatschappelijke onderneming die advies, begeleiding, opleiding en nascholing voor het onderwijs in Nederland aanbiedt.

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector tweede fase.

 

Nummer 63
mei 2017
INHOUDSOPGAVE:
ECENT/ELWIeR conferentie 2017
Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo
Onderwijs Research Dagen 2017
Help mee lesmateriaal informatica ontwikkelen
Zilver voor Nederland tijdens 15e EUSO
Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst
Studiedagen vreemde talen
Nieuwe manager vo tweede fase
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend