Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 16 mei 2017

Nieuwsbrief primair onderwijs

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief primair onderwijs  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen het primair onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Finale Elke talent telt! Inspirerend en genieten

Tijdens een zinderende finale op woensdag 29 maart 2017 heeft de vakjury het erg moeilijk gehad om te kiezen welke themamiddag het meest inspirerend was. De acht finaleteams die in december 2016 gekozen waren zijn aan de slag gegaan om hun themamiddag te optimaliseren en

te presenteren tijdens de finalemiddag in Lunteren. Na ludieke presentaties heeft de leerlingjury samen met de vakjury een zestal scholen tot winnaar uitgeroepen. Lees verder >>

 

Winnaars rekenspellenwedstrijd 2017

De afgelopen maanden gingen SLO, Marnix Academie, NVORWO, KlasseTV, WIZZ Spel en 999 Games op zoek naar het beste rekenspel. Liefst 127 spellen heeft de jury mogen ontvangen. Daaruit zijn twaalf winnaars gekozen in verschillende categorieën, zoals het beste, het mooiste en het origineelste rekenspel. Op 17 mei vindt de feestelijke uitreiking plaats op de Marnix Academie

in Utrecht. Lees verder >

 

Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo

De Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, AVS, Ouders en Onderwijs en LAKS, zijn als Coördinatiegroep met diverse partijen in overleg over de volgende stap naar een vernieuwd onderwijscurriculum. Volgens de Coördinatiegroep moet een nieuw curriculum recht doen aan een aantal uitgangspunten, zoals een minder overladen onderwijsprogramma, doorlopende leerlijnen tussen po en vo en een belangrijke positie voor leraren bij curriculumontwikkeling. Lees verder >>

 

Onderwijs Research Dagen 2017

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.

Het thema is Onderwijs | Onderzoek met impact. De ORD 2017 richt zich met dit thema op iedereen die

in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren. Tijdens de dagen verzorgt SLO'er Jeroen Bron op 28 juni om 17.00 uur een presentatie over vernieuwende vormen van leerlingenparticipatie. Daarnaast gaan SLO'ers Bas Trimbos en Gerdineke van Selfhout in formatieve evaluatie in de kernvakken. Meer informatie >>

 

Netwerkdagen Taal in het po (verslagen)

In april waren er twee netwerkdagen van het Landelijk Netwerk Taal. Op 6 april werden mooie voorbeelden uit de praktijk rondom literatuur, mindmappen, leerlijnen in samenhang etc. getoond. Ook werd onderling gesproken over de rol van de

taalcoördinator. Op 20 april tijdens de netwerkdag voor taalspecialisten stond het evalueren in het taalonderwijs centraal. Met aandacht voor het volgens, beoordelen en (formatief) evalueren van taalvaardigheden. De verslagen inclusief presentaties en foto's zijn hier te downloaden. De volgende netwerkdag, op 28 september, is voor zowel taalcoördinatoren als specialisten.

 

Save the date: Formatief evalueren in het po

Met formatief evalueren krijgen leraren en leerlingen inzicht in het leerproces en onderwijs op maat. Ook in het po staat het steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Bazalt en Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren

van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs. Een dag vol informatie, inspiratie, interessante presentaties, workshops en praktijkvoorbeelden. Meer informatie of vooraanmelden >>

 

Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde

Noteer 29 september 217 alvast in uw agenda. De NVvW, de NVORWO en SLO organiseren dan voor de tweede keer de conferentie Overgang PO naar VMBO voor rekenen-wiskunde. Hoe kan de aansluiting van po naar vmbo voor leerlingen zo soepel mogelijk verlopen? Leraren uit po en vo vertellen over hun ervaringen en producten. Kees Hoogland, expert op het gebied van rekenen-wiskunde in zowel po als vo, verzorgt de openingslezing. Hij focust op 'het succes bij rekenen-wiskunde'! Anneke Noteboom (SLO) gaat in de tweede plenaire lezing in op formatief evalueren binnen de reken-wiskundeles. Meer informatie >>

 

ECENT/ELWIeR conferentie 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de jaarlijkse ECENT/ELWIeR conferentie voor lerarenopleiders gehouden. Het thema van dit jaar is: "Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding". Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis geeft de openingslezing over Trix, de Leidse tyrannosaurus rex. Er worden diverse werkgroepen

aangeboden over het thema samenhang en andere actuele onderwerpen. SLO verzorgt diverse workshops over redeneervaardigheden, samenhang binnen science in de onderbouw, de resultaten van het internationale PISA-onderzoek en Wetenschap & technologie in het primair onderwijs. Interessant voor lerarenopleiders pabo, 1e en 2e graads, maar ook voor andere geïnteresseerden. Meer informatie en inschrijven >>

 

Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?

Digitale geletterdheid zal steeds meer aandacht krijgen in het onderwijs. SLO ontwikkelt samen met leraren basis- en voortgezet onderwijs voorbeeldmaterialen voor computational thinking, één van de vier domeinen van digitale geletterdheid. Robotica is in dit verband een effectief instrument. Maar is het dat voor zowel primair als voortgezet onderwijs? En kunnen leerlingen uit het vo een rol spelen bij onderwijs in het po? Olivier van Beekum probeert hierop antwoorden te vinden in zijn postdoc-vo onderzoek "What makes peer to peer robotics education an effective educational tool for both primary and secondary school students?". Deze antwoorden zijn van belang voor leerplanontwikkeling op het gebied van computational thinking. Van Beekum wordt vanuit SLO begeleid door leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde Jos Tolboom.

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst

We hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief om een inspiratiebijeenkomst persoonsvorming te organiseren. Maar velen gaven aan dat ze helaas niet aanwezig kunnen zijn op vrijdag 19 mei. Vandaar dat we besloten hebben de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 28 september a.s. Het programma en de tijden blijven

ongewijzigd. Meer informatie en aanmelden >>

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector primair onderwijs.

 

Nummer 49
mei 2017
INHOUDSOPGAVE:
Finale Elke talent telt! Inspirerend en genieten
Winnaars rekenspellenwedstrijd 2017
Vervolg curriculumontwikkeling in po en vo
Onderwijs Research Dagen 2017
Netwerkdagen Taal in het po (verslagen)
Save the date: Formatief evalueren in het po
Save the date: Overgang po naar vmbo voor rekenen-wiskunde
ECENT/ELWIeR conferentie 2017
Wat is de betekenis van robotica voor computational thinking?
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming verplaatst
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend