Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 10 mei 2017

Mbo today: Kampioenschappen straatmaker te zien op RTL 7

Kampioenschappen straatmaker te zien op RTL 7
Komende zondag zendt het TV-programma 'Ondernemen Doen We Zo' beelden uit van het Nederlands Kampioenschap Straatmaker, onlangs gehouden op het ROC Ter AA in Mierlo. De opnames onderstrepen het belang van vakmanschap in een branche die 'booming' is. Het programma Ondernemen Doen We Zo On Tour is een televisieprogramma voor de zakelijke markt. Elke editie […]
Lees verder

Vierentwintig leraren vormen straks 'registerparlement'
Na de zomer organiseert de Onderwijsco√∂peratie verkiezingen voor de afvaardiging van de deelnemersvergadering. Een groep van 24 gekozen leraren vormt dan een soort 'registerparlement' dat besluiten kan nemen over de voortgang van het lerarenregister. Het is de bedoeling dat per sector – po, vo en mbo – acht (bevoegde) leraren een plek krijgen in het […]
Lees verder

Verduidelijkingen in cao mbo 2016-2017
Het mbo heeft een nieuwe cao. Of liever gezegd: een gecorrigeerde cao. In de cao mbo 2016 -2017 stonden enkele onduidelijkheden en (druk)fouten. Die zijn inmiddels aangepast. Het juiste document is nu beschikbaar. De cao mbo 2016-2017 had al een ongekend lange aanloopperiode nodig. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de MBO Raad vonden plaats […]
Lees verder

Ook mbo-scholen mogen 'cum laude' geven
Sinds dit schooljaar kunnen scholen in het voortgezet onderwijs leerlingen die hun examen behalen de vermelding 'cum laude' geven. Ook in het mbo is dit mogelijk. Het geven van de aantekening 'cum laude' kan een aantrekkelijke manier zijn om leerlingen die zeer goed gepresteerd hebben extra te belonen. De mogelijkheid 'cum laude' examen te doen, […]
Lees verder