Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 15 mei 2017

Mbo today: Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen

Excellentie in het mbo: het beste uit jezelf halen
Er bestaat veel enthousiasme bij de mbo-scholen die excellentieprogramma's aanbieden. Steeds meer groeit het inzicht dat excellentie een grote meerwaarde kan hebben. Dat bleek tijdens de tweede landelijke conferentie over excellentie in het mbo. Aan het begin van de conferentie vertellen vier studenten van gastheer Rijn IJssel op het podium over hun ervaringen met het […]
Lees verder

Ledenaantal bvmbo groeit stevig door
Het aantal leden van de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo groeit stevig door. In februari meldde zich het 750ste lid aan en het aantal leden groeit snel door richting de 1.500. Stephan de Wit, docent aan het Koning Willem I College, meldde zich enkele maanden geleden aan als lid van bvmbo. Zijn belangstelling voor […]
Lees verder

Europese Commissie organiseert VET Skills Week
Dit najaar organiseert de Europese Commissie voor de tweede keer de European Vocational Skills Week. Ook heeft de Commissie een fotowedstrijd over beroepsonderwijs in het leven geroepen. De VET Skills Week vindt plaats in Brussel van 20 tot en met 24 november 2017 en bestaat uit verschillende evenementen. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die scholen […]
Lees verder

Voorstel bekwaamheidseisen onderwijsondersteuners
De bekwaamheidseisen waar zogenaamde onderwijsondersteuners in het mbo aan moeten voldoen worden vastgelegd. De BVMBO was nauw betrokken bij het opstellen van de eisen. Het ministerie van Onderwijs heeft in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de eisen vastgelegd waaraan onderwijsondersteuners moeten voldoen. Het gaat onder andere om vakinhoudelijke kennis en om pedagogisch-didactische kwaliteiten. Het […]
Lees verder