Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 15 mei 2017

LECSO: Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden po en vo

Samenwerking onderwijs in geslotenheid en in residentiële instellingen en samenwerkingsverbanden po en vo
De handreiking Samenwerking onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden PO en VO is uitgebreid. Aan de handreiking is een stappenplan toegevoegd op basis waarvan scholen die zijn verbonden aan residentiële instellingen samen kunnen werken met de samenwerkingsverbanden wanneer een leerling de school op de instelling instroomt en wanneer de leerling na verblijf in de instelling de school verlaat en moet instromen op een andere school.
Lees verder

Extra werksessies digitale leermiddelen EMB
Vanwege de grote belangstelling zijn er twee extra werksessies  'Digitale leermiddelen EMB' gepland. In deze werksessies kunt u ideeën opdoen voor digitaal lesmateriaal uit leerroute 1. Ook is er aandacht voor het uitwisselen van kenis en ervaring en voor het zelf maken van lesmateriaal. Met leerlingen uit leerroute 1 worden leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 0 en 2 jaar bedoeld, IQ van 0 tot 20. De extra werksessie vinden
Lees verder