Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 8 mei 2017

LECSO: Landelijke actieweek thuiszitters: vijf vragen én antwoorden

Landelijke actieweek thuiszitters: vijf vragen én antwoorden
Van 8 tot en met 12 mei 2017 vindt de landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. In het hele land worden er activiteiten georganiseerd voor iedereen die hiermee te maken heeft, van thuiszitters tot schoolbestuurders en gemeenten. In dit artikel vijf vragen én antwoorden over dit thema. Waarom is deze week nodig?In Nederland gaan ieder jaar een kleine 10.000 kinderen in de leerplichtige leeftijd voor korte of langere tijd niet naar school.
Lees verder

Staatssecretaris Dekker: geen AMvB voor leerlingenvervoer
Er komt geen Algemene Maatregel van Bestuur voor het leerlingenvervoer. Dit heeft staatssecretaris Dekker (OCW) geantwoord op vragen van de Tweede Kamer. Aanleiding voor de vragen was een TV-uitzending over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. Volgens de staatssecretaris kunnen niet zomaar bij AMvB kwaliteitseisen gesteld worden aan het leerlingenvervoer, zoals de staatssecretaris van VWS dat heeft toegezegd voor het gehandicaptenvervoer. De
Lees verder