Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 15 mei 2017

LECSO: Conferentie ‘Ervaringen integratie so/sbo'

Conferentie 'Ervaringen integratie so/sbo'
Prisma, gespecialiseerd onderwijs Kampen houdt op woensdag 14 juni 2017 de conferentie ‘Ervaringen integratie so/sbo'. Het doel van deze middag is geïnteresseerden te informeren over hoe Prisma de integratie so/sbo aan het ontwikkelen is. In een tweetal workshops van keuze kan men kennis nemen van de ervaringen van Prisma en inspiratie opdoen voor de eigen organisatie. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00  Ontvangst 13.
Lees verder

Minisymposium: Koers kiezen in passend onderwijs
Passend onderwijs is in het hele land volop in ontwikkeling en de Ambelt in Oost-Nederland kiest hierin haar eigen koers. Ter gelegenheid van de afronding van Ambelt Kiest Koers houdt De Ambelt een minisymposium over diverse aspecten van het passend onderwijs en de integratie van het vso in het vo. Op maandag 3 juli vanaf 15.30 uur in Zwolle. Met de volgende sprekers: Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van de Vo-raad zal spreken over de int
Lees verder