Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 12 mei 2017

KVLO: Gezonde school verlengd inschrijving ondersteuningsaanbod

Gezonde school verlengd inschrijving ondersteuningsaanbod
Scholen die gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod van €3.000 kunnen zich nog tot en met maandag 15 mei inschrijven.
Lees verder

Van vrijwillig naar nieuw lerarenregister
Nieuwsbrief Onderwijscoöperatie 3 mei 2017: de laatste stand van zaken omtrent de overgangsfase van het vrijwillige naar nieuwe lerarenregister en het besluit dat het bestuur van de...
Lees verder