Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 8 mei 2017

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!

Knelpunten correctie eindexamens? Meld het!
De examens zijn in het vmbo al begonnen, deze maand volgen havo en vwo. Net zoals vorig jaar hebben de bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad een meldpunt ingesteld. Heb jij genoeg tijd om alle examens goed na te kijken? Welke knelpunten ervaar je of heb je suggesties? Laat het weten!Alle...
Lees verder

Addendum en errata cao mbo nu op onze site
Zoals al was aangekondigd in Schooljournaal 6 van 29 april, staat de volledige tekst van het addendum en de errata behorende bij de cao mbo 2016-2017 nu op onze site. In deze tekst zijn enkele foutjes in de cao-tekst hersteld, zijn bepalingen en artikelen verduidelijkt, nader toegelicht of weer in...
Lees verder

Stemmen over nieuwe cao GAO
Je kunt als lid van CNV Onderwijs tot uiterlijk 14 mei 2017 stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus) dat CNV Onderwijs en de andere vakbonden hebben bereikt via het mailadres: c.hermans@cnv.nl, onder vermelding van...
Lees verder

Minder werkdruk
"Het is noodzakelijk dat de politiek geld vrijmaakt om de werkdruk in het basisonderwijs aan te pakken. Werkdruk is een structureel probleem, dat blijkt uit elk onderzoek dat wij onder onze leden houden", zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. In een brief aan Tweede Kamerleden roept zij...
Lees verder

Kom cao-afspraken basisonderwijs na
'Werkgevers die onze oproep voor meer salaris steunen moeten zelf ook de cao-afspraken nakomen. Afspraak is afspraak', zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. In de cao primair onderwijs spraken bonden en werkgevers af dat minimaal 40% van de leraren in een school in de hogere LB schaal...
Lees verder

'Snel meer handen in de school!'
'Het is geen nieuws, maar helaas nog steeds actueel', zegt Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, in reactie op het onderzoek van de NOS en regionale omroepen over werkdruk in het basisonderwijs. Grote oorzaak van de hoge werkdruk is de administratieve rompslomp. Dit bleek ook al uit twee grote...
Lees verder

'Investeer in alle leraren'
'Investeer in alle leraren,  geef hen geld en tijd om hun vak goed te kunnen uitoefenen, dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede', zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de Staat van het Onderwijs.Goede leraren, een hecht team en een sterke schoolleider...
Lees verder