Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 8 mei 2017

Kamerstukken OCW: Memorie van antwoord op Wijziging van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Memorie van antwoord op Wijziging van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Eigen studenten eerst? Masterselectie in 2017'
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Eigen studenten eerst? Masterselectie in 2017'.
Lees verder

Kamerbrief over Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017
Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Aanbiedingsbrief met beantwoording vragen Informele Raad voor Concurrentievermogen
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt antwoorden op vragen van het Schriftelijk Overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 mei 2017 in Valetta Malta.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording vragen betreft Schriftelijk Overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen
Lees verder

Aanbieding Jaarverslag 2016 Inspectie van het Onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag over 2016 van de Inspectie van het Onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over de uitvoering motie Van Veen Bergkamp over individuele promotieacties boekhandel
Minister Bussemaker stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van de motie Van Veen Bergkamp over individuele promotieacties voor boekhandelaren.
Lees verder

Kamerbrief met rapport over Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland
Staatssecretaris Bussemaker (OCW) biedt het rapport 'Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland' aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording kamervragen over bericht dat kinderen en jongeren steeds slechter lezen
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat kinderen en jongeren steeds slechter lezen.
Lees verder