Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 17 mei 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over stageplaatsen klinische neuropsychologie

Kamerbrief over stageplaatsen klinische neuropsychologie
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verzoek inzake brief stageplaatsen klinische neuropsychologie.
Lees verder

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen bericht dat uitzendbureau Maandag het lerarentekort commercieel probeert te exploiteren
Uitstelbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) over beantwoording schriftelijke vragen van het lid Kwint (SP) over het bericht dat het uitzendbureau Maandag het lerarentekort commercieel probeert te exploiteren.
Lees verder

Kamerbrief over evaluatie onderzoek passend onderwijs mbo
Minister Bussemaker (OCW) biedt het onderzoek 'Passend onderwijs in het mbo' aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Uistel beantwoording kamervragen over afhandeling onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen
Minister Bussemaker (OCW) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over de afhandeling van onrechtmatig afgegeven bindende studieadviezen.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op brief Eerste Kamer betreft juridische redenering transparantie
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt zijn reactie op aan betreft juridische redenering transparantie aan de Eerste Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met aanbieding rapportage burgerbrieven over het jaar 2016
Minister Bussemaker (OCW) biedt de rapportage burgerbrieven over het jaar 2016 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 29-30 mei 2017
Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen op de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen (RvC) die op 29 en 30 mei 2017 plaats zal vinden in Brussel.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over psyschische problemen Vlaamse promovendi
Minister Bussemaker (OCW) schrijft de Tweede Kamer dat zij de vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over over het bericht dat de helft van de Vlaamse promovendi kampt met psychische gezondheidsklachten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over berichtgeving rond Nederlanders van niet-westerse afkomst niet problematiserend mag zijn
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Yesilgoz-Zegerius (VVD). Het betreft het bericht dat in het concept Jaarplan TV 2018 door de NPO opgenomen is dat de berichtgeving rond Nederlanders van niet-westerse afkomst niet problematiserend mag zijn.
Lees verder

Kamerbrief over de stand van zaken van drietal wetsvoorstellen
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van drietal wetsvoorstellen.
Lees verder