Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met aanbieding Financial Literacy rapportage PISA - 2015

Kamerbrief met aanbieding Financial Literacy rapportage PISA - 2015
Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het rapportage Financial Literacy PISA-2015 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over Publieke consultatie Europese sleutelvaardigheden
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Publieke consultatie Europese sleutelvaarigheden.
Lees verder

Kamerbrief over toekomst mediabeleid; omroepdistributie
Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het mediabeleid en omroepdistributie.
Lees verder

Kamerbrief over uitkomsten analyse bekostigingssystematiek hoger onderwijs
Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een analyse van de manier waarop het hoger onderwijs wordt bekostigd. De Tweede Kamer had via een motie om zo'n analyse gevraagd.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over numeri fixi bij technische universiteiten
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Duisenberg (VVD) en Van der Molen (CDA) over numeri fixi bij technische universiteiten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de overseksualisering van kinderen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt namens minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn (VWS) de vragen van Kamerleden Van der Staaij en Bisschop (SGP) over de overseksualisering van kinderen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'Overheid moet oog hebben voor shariarecht'.
Antwoorden van minister Asscher (SZW), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie, op de Kamervragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (PVV) over ''Overheid moet oog hebben voor shariarecht''.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij de Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2015-2016
Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer ter informatie de Jaarrapportage Ombudslijn mbo 2015-2016 aan.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals'
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Weerbare jongeren, weerbare professionals' en geeft daar een reactie op.
Lees verder

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken over het onderwijsachterstandenbeleid en een reactie op de brief van de schoolbesturen uit de G4 aan de informateur.
Lees verder