Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 12 mei 2017

Kamerstukken OCW: Beantwoording kamervragen over het bericht Laaggeletterdheid kost 1 miljard

Beantwoording kamervragen over het bericht Laaggeletterdheid kost 1 miljard
Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Brenk (50PLUS) over het bericht 'Laaggeletterdheid kost 1 miljard'.
Lees verder

Kamerbrief over de stand van zaken aanpak voortijdig schoolverlaten
Minister Bussemaker (OCW) informeert de TweedeKamer over de stand van zaken van de aanpak voortijdig schoolverlaten.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over werkdruk onder basisschoolleraren
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Tweede Kamerlid Becker (VVD) over de werkdruk onder basisschoolleraren door 'administratieve rompslomp'.
Lees verder

Kamerbrief werkdruk in het basisonderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de werkdruk in het basisonderwijs.
Lees verder

Kamerbrief evaluatie materiƫle instandhouding Primair Onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt zijn reactie reactie op de evaluatie materiĆ«le instandhouding PO die door Berenschot is uitgevoerd voor de jaren 2010–2014 aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over niet benutten talenten van leerlingen
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Becker (VVD) over het bericht dat het Nederlandse onderwijs nog te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut laat.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ontwerp-subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het ontwerp van de subsidieregeling internationalisering primair en voortgezet onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 22 en 23 mei 2017
Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) die op 22 en 23 mei 2017 zal plaatsvinden onder Maltees voorzitterschap.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss
Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden Kwint en Marijnissen (beiden SP) van uw Kamer over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss.
Lees verder

Kamerbrief over ontwerpbesluit veiling extra digitaal spectrum in laag 4
Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit om 31 vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ in laag 4 te veilen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder