Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 31 mei 2017

HAN: Belangrijke rol in de energietransitie voor waterstof

Belangrijke rol in de energietransitie voor waterstof
Sprekers uit verschillende sectoren lieten op het symposium 'Waterstof in de Energietransitie' elk vanuit hun eigen werkveld zien welke belangrijke rol waterstof in onze toekomstige energievoorziening kan krijgen, en hoe het als opslagmedium en buffer kan worden ingezet om de energiebalans bij grote hoeveelheden zonne- en windenergie in stand te houden.
Lees verder

HAN werkt aan een toekomstgerichte Smart Region!
De HAN werkt aan het zwaartepunt Smart Region: hoe werken we samen aan een regio waar het goed leren, werken, wonen en recreƫren is?
Lees verder

Toekomstbestendige energievoorziening: HAN draagt bij
De HAN wil door het benoemen van deze zwaartepunten bijdragen aan de oplossing van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken.
Lees verder

De docent als pedagogisch grenswerker
Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende en goede leraren zijn? Menno Pistorius, directeur van de Faculteit Educatie aan de HAN beziet in een artikel op Science Guide de toekomst van het docentschap en pleit voor een beroepsgroep die zelf de touwtjes in handen neemt bij het normeren van de kwaliteit.
Lees verder