Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

FvOv: Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar
Wilt u weten hoe de werkgelegenheid voor leraren zich de komende jaren gaat ontwikkelen in uw regio? Of hoe groot het voorspelde tekort in uw regio zal zijn? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktrapportages … Lees verder
Lees verder

Nieuwe handreiking: contact (G)MR en Raad van Toezicht
Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.wms.nl over het contact tussen de (G)MR en de Raad van Toezicht. Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht … Lees verder
Lees verder