Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 17 mei 2017

CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO GAO

CNV Onderwijs stemt in met onderhandelaarsresultaat CAO GAO
Leden van CNV Onderwijs hebben unaniem ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd. Het onderhandelingsresultaat houdt in hoofdlijnen in: -...
Lees verder

CNV Onderwijs houdt peiling onder leden: Grote actiebereidheid leraren basisonderwijs
Als het nieuw te vormen kabinet geen geld vrijmaakt voor meer salaris en minder werkdruk is het volgens 93% van de leden van CNV Onderwijs tijd om actie te voeren. Dat blijkt uit een peiling van de vakbond onder 30.000 leden die werken in het basisonderwijs. De respons was 22%. 'Het doet mij zeer...
Lees verder

Onduidelijke besteding geld passend onderwijs
'Dit vergroot onze vrees dat het geld voor passend onderwijs niet terecht komt waar het hoort, namelijk in de klas', zegt voorzitter Loek Schueler in een eerste reactie op het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer. Uit dit rapport blijkt dat het onduidelijk is waar 2,4 miljard euro die het...
Lees verder

Betrek leraar bij digitalisering
Betrek leraren bij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. Dat is een van de adviezen van de Onderwijsraad. Dinsdag 9 mei publiceerde de raad een advies aan de Eerste Kamer over digitalisering in het onderwijs. Afgelopen najaar stuurde CNV Onderwijs na overleg met leden een brief aan de...
Lees verder

Tweedegraads lerarenopleidingen van Inholland naar Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben afspraken gemaakt over de lerarenopleidingen van beide instellingen. Nieuwe studenten die zich aanmelden bij Inholland zullen met ingang van het volgende studiejaar doorverwezen worden naar de HvA. Studenten die al studeren bij...
Lees verder

Gevolgen vanaf 1 augustus door van kracht worden Wet Beroep Leraar
De wet Beroep Leraar en Lerarenregister treedt in werking op 1 augustus 2017. De registratie van leraren in het nieuwe register start op 1 augustus 2018. De komende periode wordt volop gewerkt aan de inrichting en bouw van het nieuwe register. Hieronder een overzicht. Aanmelden bij vrijwillig...
Lees verder

CNV Onderwijs: nu tijd om actiebereidheid leden te peilen
CNV Onderwijs is ronduit teleurgesteld over de opbrengst van het debat over werkdruk in het basisonderwijs, woensdagmiddag 10 mei in de Tweede Kamer. Hoewel verschillende Kamerleden complimenten gaven aan de leraren voor hun belangrijke werk, ontbraken harde toezeggingen voor meer geld om werkdruk...
Lees verder