Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 18 mei 2017

CHE: Symposium Hoe verhoud je je als christen tot de islam

Symposium Hoe verhoud je je als christen tot de islam
Op vrijdag 19 mei beleggen Boekencentrum Uitgevers, CHE en de Stichting Leerstoel De kerk in de context van de Islam een symposium rondom het verschijnen van het boek Kwetsbare Liefde van Prof. Dr. Bernhard Reitsma. Onder andere Kees van der Staaij, Azzedine Karrat en Alain Verheij zijn als spreker aanwezig tijdens het programma. Reitsma is als docent verbonden aan de CHE.
Lees verder

Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs kan beter
Het rapport 'Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein' brengt kritieke succes- en faalfactoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in kaart. Hogeschool Viaa, Driestar Educatief en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben in opdracht van CEPM (Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap) hiernaar onderzoek gedaan.
Lees verder