Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 29 mei 2017

CHE: CHE scoort hoge waarderingen in NSE 2017

CHE scoort hoge waarderingen in NSE 2017
De CHE heeft opnieuw prachtige resultaten geboekt in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017. Op 16 van de 17 onderzochte thema's scoorde de CHE hoger dan het landelijk gemiddelde. Studenten geven de hoogste waardering op de onderwerpen Voorbereiding beroepsloopbaan/beroepspraktijk, Groepsgrootte en Studiefaciliteiten. De gemiddelde score was een 4.06 op een schaal van 5.
Lees verder

Wanorde in etnisch diverse scholen - promotie Gert-Jan Veerman
Leerlingen ervaren meer wanorde in scholen met meer etnische diversiteit. Ze geven aan dat er wanorde is tijdens de taallessen. Dit is één van de uitkomsten uit het proefschrift dat Gert-Jan Veerman, opleidingsdocent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) op 1 juni 2017 verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam.
Lees verder