Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 15 mei 2017

AVS: Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit

Onderwijsraad vraagt mee te denken over financiering onderwijskwaliteit
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd om een advies uit te brengen over de bekostiging van en de sturing op kwaliteit in het onderwijs. De raad richt zich in dit advies op het primair...
Lees verder

Geselecteerde scholen voor PISA-onderzoek 2018: doe mee!
In het voorjaar van 2018 vindt de nieuwe meting van het grootschalige PISA-onderzoek plaats (www.pisa2018.nl). Voor dit onderzoek onder 15-jarige leerlingen ontvangen 180 schoolleiders van scholen...
Lees verder

Oproep aan Tweede Kamer voor parlementair onderzoek bekostiging basisonderwijs
Momenteel laait de maatschappelijke en politieke discussie op over de vraag of er voldoende geld naar het onderwijs gaat en waaraan het geld (de lumpsum) wordt besteed. De PO-Raad roept daarom de...
Lees verder