Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 9 mei 2017

AVS: Landelijke Actieweek Thuiszitters: 8-12 mei

Landelijke Actieweek Thuiszitters: 8-12 mei
Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Er worden diverse bijeenkomsten (en een webinar) georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met...
Lees verder

Meldpunt correctie centraal examen geopend
Vanaf woensdag 10 mei beginnen de eindexamens weer voor havo- en vwo-leerlingen. Aan schoolleiders, bestuurders en docenten weer de taak om ervoor te zorgen dat het afnemen en de correctierondes van...
Lees verder

Digitalisering onderwijs heeft dringend impuls nodig
Verdere digitalisering van het onderwijs is hard nodig, maar dat moet wel op basis van doordachte keuzes gebeuren. Dat stelt de Onderwijsraad in het vandaag gepubliceerde advies Doordacht Digitaal,...
Lees verder