Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 19 mei 2017

AVS: Duidelijkheid over overgangsrecht ketenregeling

Duidelijkheid over overgangsrecht ketenregeling
Kort na de invoering van de CAO PO 2016 – 2017 zijn er beroepen ingesteld door werknemers die meenden recht te hebben op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het argument hiervoor was dat de CAO...
Lees verder

Indieningstermijn vervangingsdeclaraties 2016 opnieuw verlengd
Het Vervangingsfonds heeft opnieuw besloten om de indieningstermijn voor vervangingsdeclaraties over 2016 te verlengen, nu tot 1 september 2017. Eerder was al besloten de termijn te verlengen tot 15...
Lees verder

Rekenkamer: Zicht op bestedingen Passend onderwijs niet verbeterd
Het is onduidelijk waaraan onderwijsinstellingen hun financiƫle middelen besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken. Het zicht op besteding van gelden aan Passend onderwijs is niet...
Lees verder