Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 30 mei 2017

Algoritmen allesbepalend bij computergestuurd adaptief toetsen

Algoritmen allesbepalend bij computergestuurd adaptief toetsen
Theo Eggen is een actief voorstander van kwalitatief goede toetsen. Computergestuurde adaptieve toetsen hebben hierbij zijn speciale aandacht. Bij deze manier van toetsen wordt het niveau van de vragen en opdrachten tijdens de toets aangepast.
Lees verder

Slim ict inkopen in het onderwijs
Het slim inkopen van ict is een taak van elk schoolbestuur. Maar hoe koop je nou slim in? Dit vind je in de brochure' Slim ict inkopen in het onderwijs'. Deze brochure is tot stand gekomen na gesprekken met schoolbesturen.
Lees verder