Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 21 april 2017

Vrije Universiteit Amsterdam: Rubicon-beurzen voor VU en VUmc

Rubicon-beurzen voor VU en VUmc
Tweeëntwintig onlangs gepromoveerde onderzoekers waarvan drie van de VU en VUmc gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubiconfinanciering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.
Lees verder

March for Science zaterdag 22 april
Zaterdag 22 april is VU-rector Vinod Subramaniam een van de sprekers op de March for Science. Wetenschappers, studenten en betrokken burgers laten in meer dan 500 steden hun stem horen, waaronder in Amsterdam, op het Museumplein.
Lees verder

Green Business Club Zuidas op de VU-campus
Sinds kort is de VU weer een nieuwe externe partner op de VU Campus rijker: de Green Business Club Zuidas. Zij hebben hun intrek genomen in de kelder van het Hoofdgebouw.
Lees verder

CvB's VU en UvA: geen gezamenlijke huisvesting voor bètafaculteiten
De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zetten de huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking in de clusters Informatica, Natuur- en Sterrenkunde, en Earth, Ecology and Environment niet door. De Colleges van Bestuur (CvB's) van de VU en UvA zijn tot deze conclusie gekomen na raadpleging van de centrale en facultaire medezeggenschapraden en OR. Wel blijven de beide universiteiten zich inspannen voor gezamenlijk toponderzoek en sterk onderwijs, en de komst van SRON, het instituut voor ruimte-onderzoek, naar Amsterdam.
Lees verder