Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 6 april 2017

Science Guide: "Meesters willen wel op een toffe school werken"

"Meesters willen wel op een toffe school werken"
Van basisschool tot universiteit presteren jongens voor het eerst in de geschiedenis minder dan meisjes. Jan Jaap Hubeek en Koen de Jonge van de Hogeschool Leiden willen daarom dat er meer mannen voor de klas komen, daarvoor is wel meer handelingsvrijheid voor docenten nodig vinden zij.
Lees verder

Kamer verontrust over taaleisen lerarenopleidingen
In de Tweede Kamer zijn er zorgen geuit over de taaleisen op de lerarenopleidingen. Dit naar aanleiding van opmerkingen van lerarenopleiders en de Vereniging Hogescholen dat er niet al te veel nadruk gelegd moet worden op correct taalgebruik, om zo de lerarenopleidingen meer divers te maken.
Lees verder

Onrechtmatig BSA frustreert studenten
Het LSR constateert dat studenten die te maken hebben met een onrechtmatig Bindend Studieadvies (BSA) opvallend veel moeite moeten doen om hun studie te kunnen vervolgen. "Onderwijsinstellingen proberen studenten buiten te houden terwijl ze volledig het recht hebben terug te keren."
Lees verder