Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 april 2017

Science Guide: Kennis sprokkelen is armoede

Kennis sprokkelen is armoede
Wat gaat digitalisering in het hoger onderwijs ons brengen, en voor welke belangrijke keuzes staan we? Jet de Ranitz en Ad de Graaf reageren op de vragen die eerder op ScienceGuide werden gesteld.
Lees verder

Geen nieuwe trends in hbo studiesucces
Het aantal eerstejaars studenten dat in studiejaar 2015-2016 uitviel in het hbo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. Viel in 2015 nog 15,8 van de studenten uit, nu is dat 14,9. Verschillen zijn er nog wel: mannen vallen vaker uit dan vrouwen en niet-westerse allochtonen vaker dan autochtonen.
Lees verder

Pabo's bundelen krachten in onderzoek
"Als je realiseert dat het zestig jaar geleden onmogelijk was dat protestantse en katholieke pabo's met elkaar samen zouden werken dan is dit nu wel een hele mooie samenwerking." Thom de Graaf is enthousiast over een gezamenlijk onderzoeksprogramma van negen christelijke lerarenopleidingen.
Lees verder