Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 10 april 2017

Science Guide: Industrie wil dat kabinet Techniekpact opschaalt

Industrie wil dat kabinet Techniekpact opschaalt
Schaal het Techniekpact op en investeer €1 miljard in onderzoek en innovatie. Dat is de belangrijkste inzet van de industriecoalitie waar FME, de Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland en de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Uneto-Vni deel van uitmaken voor het regeerakkoord.
Lees verder

Wetenschappers rond de tafel
Wat valt er te doen aan het lage honoreringspercentage bij NWO, en hoe zorgen we dat jonge onderzoekers de moed niet verliezen in het aanvraagtraject? Die vragen stonden centraal op een unieke werkconferentie georganiseerd door NWO.
Lees verder

Groeipijn plaagt uitbreiding ius promovendi
Verschillende partijen in de Eerste Kamer hebben de minister vragen gesteld over de praktische uitwerking en de noodzaak van het uitbreiden van het ius promovendi. Het lijkt er op dat de aan hoogleraren topzware Senaat minder makkelijk akkoord gaat met de uitbreiding dan het parlement.
Lees verder