Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 20 april 2017

Science Guide: Buurtzorg als voorbeeld

Buurtzorg als voorbeeld
Vorig jaar onthulde de Hogeschool Rotterdam haar strategische agenda. Maar hoe geef je daar invulling aan? Winnie Sorgdrager en Farid Tabarki helpen de hogeschool daarmee. "De trend is momenteel decentralisering. We moeten dan kijken wat dat betekent voor de organisatie."
Lees verder

'Onderwijs2032 is een ideologie'
Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over Onderwijs2032 was de kritiek niet van de lucht. Experts wezen erop dat de onderwijsvernieuwing in het VO en PO te snel gaat en men vond dat de lerarenopleidingen en het vervolgonderwijs een nadrukkelijkere rol moeten krijgen.
Lees verder

Interculturele ervaring opdoen via videoverbinding
De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) ziet digitalisering als een kans om lessen te verrijken. Bij de opleiding docent theater veel aandacht voor internationalisering door uitwisseling studenten en docenten en (wereld)stages.
Lees verder