Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 14 april 2017

Praktijkonderwijs: Vraag vanuit OCW

Vraag vanuit OCW

Uit de regiobijeenkomsten in 2016 kwam naar voren dat er behoefte is aan meer mogelijkheden om het onderwijsaanbod voor het grensgebied tussen pro en vso en tussen pro en vmbo vorm te geven.
Op de bijeenkomsten hebben scholen aangegeven dat deze groepen leerlingen meer met elkaar vermengd kunnen worden. Het blijkt dat scholen zoeken naar (meer) ruimte om een onderwijsaanbod op te zetten voor deze groep leerlingen.
Allereerst is het van belang om in kaart te brengen waar de behoefte en bijbehorende knelpunten bij scholen liggen.
Daar vragen we uw hulp bij. Om in kaart te brengen welke knelpunten men tegen komt bij het aanbieden van onderwijs voor de leerlingen in deze grensgebieden hebben we de volgende vraag:

   

Waar loopt u tegen aan/Welke knelpunten ervaart u nu bij het aanbieden van onderwijs en ondersteuning voor leerlingen op het grensgebied tussen pro en vso en tussen pro en vmbo?

     

We hopen dat u voor de meivakantie, maar in ieder geval voor 15 mei, uw reactie kunt sturen naar petra.vanwaarden@minocw.nl. Alvast bedankt!

 

Lees verder