Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 19 april 2017

PO Raad: Wet werk en zekerheid maakt tekort aan vervangers nijpender

Wet werk en zekerheid maakt tekort aan vervangers nijpender
De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs heeft de omvang van het tekort aan vervangers extra zichtbaar gemaakt. Op korte termijn zijn extra investeringen en inspanningen nodig om deze trend te keren. Dat blijkt uit een quickscan van de effecten van de Wwz.
Lees verder

Auteursrecht en internet: wat mogen scholen wel en niet?
Op veel publicaties waar scholen, leraren en leerlingen gebruik van maken, rust auteursrecht. Ook als leraren of leerlingen zelf (les)materiaal ontwikkelen, krijgen zij te maken met auteursrecht. Het is voor hen - mede ook met de opkomst van internet en digitaal lesmateriaal - niet altijd duidelijk...
Lees verder

De Volkskrant: 'Je schiet weinig op met een goede eindtoets...'
Zo'n 180.000 leerlingen in groep acht maken dezer dagen de eindtoets. De Volkskrant besteedt woensdag aandacht aan deze toets. De PO-Raad legt in de krant uit dat scholen het schooladvies altijd kritisch tegen het licht houdt als een kind op de eindtoets een hogere score haalt. Maar het is niet per...
Lees verder