Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 19 april 2017

PO Raad: Wet werk en zekerheid maakt tekort aan vervangers significanter

Wet werk en zekerheid maakt tekort aan vervangers significanter
De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in het primair onderwijs heeft de omvang van het tekort aan vervangers extra zichtbaar gemaakt. Op korte termijn zijn extra investeringen en inspanningen nodig om deze trend te keren. Dat blijkt uit een quickscan van de effecten van de Wwz.
Lees verder

Duizenden leerlingen basisschool beginnen aan eindtoets
Bijna 180.000 leerlingen van de hoogste groep in het reguliere en het speciaal basisonderwijs beginnen vanaf deze week aan hun eindtoets. Deze toets kan ertoe leiden dat het advies over vervolgonderwijs dat de leerkracht eerder al over een leerling uitbracht, naar boven wordt bijgesteld.
Lees verder

Internet en auteursrecht: wat mogen scholen wel en niet?
Op veel publicaties waar scholen, leraren en leerlingen gebruik van maken, rust auteursrecht. Ook als leraren of leerlingen zelf (les)materiaal ontwikkelen, krijgen zij te maken met auteursrecht. Het is voor hen - mede ook met de opkomst van internet en digitaal lesmateriaal - niet altijd duidelijk...
Lees verder