Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 24 april 2017

PO Raad: Tweede Kamer zet curriculumherziening door

Tweede Kamer zet curriculumherziening door
Een Kamermeerderheid wil door met de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod in het primair en voorgezet onderwijs. Dit is de uitkomst van een Algemeen Overleg hierover op donderdag 20 april. Eerste stap is het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels,...
Lees verder

Afhandeling gewichtencontrole (deel 3)
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft vorige week een brief gestuurd aan de schoolbesturen die zijn meegenomen in de gewichtencontrole. De dienst meldt daarin dat deze besturen in de periode tot juli een aangepaste beschikking/overzicht vaststelling telgegevens (OVT) kunnen verwachten, waarin de...
Lees verder

Politie gaat vaker de school in
Iedere school krijgt een vaste contactpersoon bij de politie en de politie wil vaker op school komen. Niet alleen als er incidenten zijn, maar vooral ook als er geen problemen zijn. De drempel naar contact met de politie moet zo laag mogelijk worden, beginnend op de basisschool. Dat schrijft de...
Lees verder