Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 april 2017

PO Raad: Kinderen krijgen vandaag buiten les

Kinderen krijgen vandaag buiten les
Op dinsdag 11 april is het weer Nationale Buitenlesdag. Tijdens De Nationale Buitenlesdag gaan kinderen van meer dan 1700 basisscholen in heel Nederland naar buiten om te leren. Voor een gymles, een tekenles, of om over de natuur te leren. Maar ook taal- en rekenlessen zijn buiten vaak veel leuker...
Lees verder

Code rood voor het primair onderwijs
Scholen in het primair onderwijs verschillen te veel van kwaliteit waardoor talenten van leerlingen onbenut blijven. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de nieuwste Staat van het Onderwijs. De PO-Raad is bezorgd maar niet verrast over de resultaten, want het onderwijs staat onder hoge...
Lees verder

Mbo en vo steunen oproep: Verbeter onderwijs door hogere bekostiging en salarissen
Uit diverse hoeken van het onderwijs komt bijval voor de oproep van de PO-Raad om het primair onderwijs beter te bekostigen en leerkrachten meer salaris te betalen. MBO Raad en VO-raad steunen dit pleidooi omdat leerlingen van een slechte start op de basisschool hun verdere schoolloopbaan en leven...
Lees verder