Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

maandag 10 april 2017

PO Raad: Enquête voor evalueren cao’s

Enquête voor evalueren cao's
De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben afgesproken enkele afspraken uit de cao's te evalueren. De evaluatie moet in beeld brengen of de cao-afspraken bijdragen aan de realisatie van de beoogde doelen. De uitkomsten van de evaluatie vormen een belangrijke bouwsteen voor een komende cao.
Lees verder

Het veelkoppige monster dat werkdruk heet
Onnodige regels, grote klassen, veel administratie. Ze leveren leerkrachten kopzorgen en vooral veel werkdruk op, blijkt steevast uit onderzoek en enquêtes. Vandaag besteedden diverse media er opnieuw aandacht aan, naar aanleiding van eigen onderzoek door de NOS. Hoe komt het toch dat dit probleem...
Lees verder

Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders bij studie
Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor de kosten van de vervanging van een schoolleider tijdens het volgen van een masteropleiding. Aanvragen moeten zijn ingediend voordat de opleiding start en kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 15 oktober. Onlangs heeft de...
Lees verder