Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 20 april 2017

PO Raad: Download de handreiking 'Governance in passend onderwijs'

Download de handreiking 'Governance in passend onderwijs'
Bij de governance-inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet er een deugdelijke scheiding zijn tussen de functie bestuur en de functie intern toezicht. Maar kan het intern toezicht van het samenwerkingsverband wel onafhankelijk worden ingevuld als de toezichthouder ook eigen...
Lees verder

Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs
Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid, zoeken de PO-Raad en de VO-raad een werkgeverslid voor de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs). U kunt tot en met uiterlijk 25 mei 2017 solliciteren...
Lees verder

Verschillen tussen eindtoetsen 'onwenselijk'
De Inspectie van het Onderwijs trekt aan de bel over de drie eindtoetsen in het basisonderwijs. Het leidde in 2016 tot verschillende resultaten en schooladviezen en dat vindt de inspectie ongewenst....
Lees verder