Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

donderdag 13 april 2017

Opkomen voor de wetenschap tijdens de March for Science

Klik hier als deze e-mail niet correct wordt weergegeven.

Nieuwsbrief 14 | 13 april 2017

In deze nieuwsbrief
Opkomen voor de wetenschap tijdens de March for Science | Keynote Arnoud Evers over werkplekleren door leerkrachten | Virtual Reality in het onderwijs, hoe reëel is dat? | OU-wetenschappers starten Career Research Network | De essentie van Spinoza | Gezondheidspsychologie: 'Voorkomen is beter dan genezen!' |

Opkomen voor de wetenschap tijdens de March for Science
Science, not silence. Dat is het motto van de March for Science die op zaterdag 22 april in meer dan 400 steden over de hele wereld wordt gehouden, ook in Amsterdam en Maastricht. Wetenschappers en niet-wetenschappers laten tijdens deze dag zien waarom er in deze tijd moet worden gestreden voor het behoud van objectieve wetenschap. Alle Nederlandse universiteiten ondersteunen dit. De rectoren magnifci, waaronder de rector van de Open Universiteit, zullen aanwezig zijn op het Museumplein. Lees meer…

Keynote Arnoud Evers over werkplekleren door leerkrachten
Op 30 maart jl. gaf Arnoud Evers een keynote tijdens de international partner Work-based learning conference in Helsinki. Het congres richtte zich op didactische aanpakken en tools die ook gebruikt kunnen worden buiten het traditionele klaslokaal. Evers presenteerde er een zelf-assessmentinstrument om het werkplekleren van leraren in kaart te brengen en identificeerde manieren waarop werkgevers werkplekleren kunnen faciliteren. Lees meer…

Virtual Reality in het onderwijs, hoe reëel is dat?
VR-technologie is onstuitbaar in opkomst. De prijzen dalen en de consumentenmarkt staat op doorbreken. Onderwijspioniers storten zich enthousiast op nieuwe toepassingen van Virtual Reality voor leren en onderwijzen. Wordt het onderwijs hier beter door? Wat zijn de valkuilen? Is het allemaal wel betaalbaar? Prof. dr. Wim Westera stelt deze vragen in zijn openingskeynote op het SURF-seminar Virtual Reality in het onderwijs: didactisch redeneren in de praktijk, op 11 mei in Groningen. Lees meer…

OU-wetenschappers starten Career Research Network
Loopbaanontwikkeling staat sterk in de belangstelling. Op verschillend universiteiten en instituten in Nederland en Vlaanderen wordt onderzoek gedaan op dit gebied. Maar weten de onderzoekers van elkaars activiteiten? Marinka Kuijpers en Judith Semeijn, beiden aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het Career Research Network, een netwerk voor onderzoekers op het gebied van loopbaanontwikkeling. Lees meer…

De essentie van Spinoza
Vorig jaar gaf prof. dr. Maarten van Buuren tijdens een lezing georganiseerd door studentenvereniging Suster Bertken een toelichting op zijn boek Spinoza: vijf wegen naar de vrijheid. In de lezing op 9 mei zal Van Buuren zich concentreren op de hoofdzaken zoals neergelegd in zijn onlangs uitgegeven boek De essentie van Spinoza. Hij legt hierin op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend. Lees meer…

Gezondheidspsychologie: 'Voorkomen is beter dan genezen!'
Ondanks het prachtige lenteweer kende bij het minisymposium Gezondheidspsychologie een geweldige opkomst. De aanwezigen lieten zich bijpraten over positieve gezondheid, chaos in je hoofd en e-Health. Die onderwerpen komen aan bod in de mastervariant gezondheidspsychologie. Lees meer…
 


U bent op deze wekelijkse uitgave van de Open Universiteit geabonneerd met het e-mailadres onderwijsinnederland@gmail.com. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of een adreswijziging doorgeven? Wijzigingen doorgeven.

Redactie: afdeling Markt en studentcommunicatie
Website:   www.ou.nl

Volg ons op