Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

vrijdag 7 april 2017

OCW: Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label

Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label
Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel.
Lees verder

Samenwerking met Cuba bij onderzoek scheepswrakken
Nederland en Cuba gaan samen onderzoek doen naar scheepswrakken die in de Cubaanse wateren liggen. Minister Bussemaker heeft dat afgesproken met verantwoordelijk vice-minister Fernando Rojas.
Lees verder

Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen
Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Met de proef willen het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een 'recht op maatwerk' van leerlingen in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De leerlingen krijgen veel meer ruimte om hun opleiding zo samen te stellen dat hun talenten het beste tot uiting komen. Zij worden bijvoorbeeld aangemoedigd om hun beste vakken op een hoger niveau te volgen, extra vakken te volgen naast het standaard lesprogramma of alvast vakken te volgen op een vervolgopleiding.
Lees verder