Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

dinsdag 25 april 2017

OCW: €10 miljoen voor energiebesparing historische woningen

€10 miljoen voor energiebesparing historische woningen
Bezitters van een woning dat de status van rijksmonument heeft, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker heeft hiervoor €10 miljoen vrijgemaakt.
Lees verder

Grote verschillen tussen scholen 'zorgelijk'
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker maken zich grote zorgen over de verschillen tussen scholen en opleidingen die de Inspectie van het Onderwijs constateert in haar jaarverslag.
Lees verder

11 nieuwe Open en Online Onderwijs projecten
De derde ronde in de stimuleringsregeling voor Open en Online Hoger Onderwijs heeft 11 bijzondere, nieuwe en innovatieve projecten opgeleverd. In totaal wordt er €700.000 geïnvesteerd in de geselecteerde projecten. Bij alle 11 voorstellen staat de vraag centraal hoe open en online onderwijs kan bijdragen aan vernieuwing en aan hogere kwaliteit van het hoger onderwijs.
Lees verder