Evaluatie vernieuwde biologie, natuurkunde en scheikunde havo/vwo

SLO voert een evaluatie uit naar de invoering van de vernieuwde examenprogramma's biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. We zijn op zoek naar docenten die mee willen doen aan de eindmeting voor biologie, natuurkunde en scheikunde in 5 havo en 5/6 vwo, en de eindmeting voor wiskunde A, B en D in 5 havo. 

Lees meer

Discriminatie, praat erover met de klas

Hoe maak je discriminatie bespreekbaar met de klas? Hiervoor is een platform ingericht met tools die geschikt zijn voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Hiermee kunt u het gesprek met de leerlingen aangaan. Zie de website voor meer informatie: www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nlOvergangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken

Op 28 maart jl. is de overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken gepubliceerd. Deze maatregel geeft leraren in vaste dienst die een beroepsgericht vak geven tot 1-8-2021 de tijd om bevoegd te worden voor het beroepsgerichte vak dat zij geven. Voorwaarde is dat de leraar vóór de invoering van de beroepsgerichte profielen les gaf in een afdelingsvak, intrasectoraal programma of intersectoraal programma dat verwant is aan het beroepsgerichte vak dat de leraar geeft.
Lees meerWijziging regeling korte opleidingstrajecten vmbo-leraren

Besturen kunnen sinds januari 2017 subsidie aanvragen voor een aantal korte opleidingstrajecten voor vmbo-docenten. Deze mogelijkheid is verlengd: ook voor het schooljaar 2017-2018 kan subsidie worden aangevraagd. Daarnaast is het maximum subsidiebedrag per bestuur vervallen. Een structurele regeling als vervolg op deze tijdelijke regeling is in voorbereiding en wordt naar verwachting deze zomer gepubliceerd. 
Lees meerLandelijke Actieweek Thuiszitters: 8-12 mei

Kinderen die niet naar school gaan omdat er geen passende school voor hen lijkt te zijn, worden thuiszitters genoemd. Tijdens de landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 tot en met 12 mei 2017 vestigen tal van organisaties de aandacht op deze problematiek én op aanpakken en handreikingen om te voorkomen dat kinderen (te) lang thuiszitten. U kunt meedoen aan allerlei activiteiten of zelf een activiteit organiseren om het thuiszitten tegen te gaan.

Lees meerNationale Schoolleiders Top:11 november 2017

Na twee succesvolle edities van de Nationale Schoolleiders Top VO (NST VO) vindt op zaterdag 11 november 2017 de derde NST VO 2017 plaats, de locatie is de Fabrique in Maarssen. Deze editie staat niet alleen in het teken van uw individuele ontwikkeling en ambities, ook de beweging die we samen hebben ingezet om de beroepsgroep krachtiger te maken krijgt een belangrijke plek. 
Lees meerNieuwe subsidieregeling zij-instroom 2017

Per 14 april 2017 is de nieuwe regeling subsidie zij-instroom 2017 van kracht. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige regeling is dat ook pabo-gediplomeerden in aanmerking komen voor de subsidie bij het volgen van een zij-instroomtraject in het vo of mbo. De aanvraagperiode loopt vanaf het moment dat het zij-instroomtraject begint tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.
Lees meerPersoneel met een arbeidsbeperking

In 2015 is wettelijk vastgelegd dat werkgevers moeten proberen om mensen met een arbeidsbeperking perspectief te bieden op een reguliere baan. Ook scholen hebben een rol bij het invullen van deze 'banenafspraak'. Uit voorbeelden blijkt dat medewerkers met een arbeidsbeperking een nuttige bijdrage kunnen leveren op school. Bovendien zijn er extra faciliteiten beschikbaar voor werkgevers die hun verantwoordelijkheid op dit punt willen waarmaken. 
Lees meerBijeenkomsten onderwijshuisvesting Green Deal

Heeft u als schoolbestuurder te maken met verouderde gebouwen? Terwijl u liever een gezond, duurzaam en fris schoolgebouw voor uw leerlingen en medewerkers wilt? Denkt u aan renoveren, maar stuit u op praktische bezwaren als tijd en geld? Tijdens een zestal regionale kennissessies over renovatie van schoolgebouwen biedt Green Deal Scholen u informatie over de nieuwste ontwikkelingen. 
Lees meerBesparen en ontzorgen met de inkoopcoöperatie

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zoekt scholen die zich aan willen sluiten bij een 'coalition of the willing'. Dit is een samenwerkingsverband van schoolbesturen die in principe geïnteresseerd zijn in de oprichting van een landelijk inkoopcoöperatie.
Lees meer

Onderzoek dyslexieverklaringen

De Universiteit van Amsterdam doet op verzoek van OCW onderzoek naar de kwaliteit van de dyslexieverklaringen die in omloop zijn. Dat naar aanleiding van berichtgeving in onder meer de uitzending Rambam van de VARA. Wij waarderen het zeer als u aan dit onderzoek mee zou willen werken als de UvA u hiertoe benadert. Het is belangrijk dat er een goed beeld onstaat van de kwaliteit van de dyslexieverklaringen.