Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 april 2017

Nieuwsbrief vmbo

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief vmbo  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen het vmbo en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige verwijzingen en downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal en rekenen

Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen in principe referentieniveau 2F te beheersen. Een deel van de leerlingen heeft moeite om dit beoogde fundamentele niveau te behalen. Deze publicaties bevatten leerroutes voor die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het aanbieden van een passend onderwijsaanbod voor vmbo-leerlingen. De leerroutes zijn ook op A3-formaat te downloaden.

Meer informatie en downloads >>

 

Curriculumontwikkeling in de school

Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het onderwijs. Dat is een groot goed maar er komt veel bij kijken. Deze korte animatie laat zien welke zaken ertoe doen als u binnen uw school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum, zoals landelijke kaders,

steun van partners binnen de educatieve infrastructuur, ontwerpcapaciteiten van het team, enzovoort. Bekijk de animatie >>

 

Optimaal inzetten van het schoolexamen

Wilt u als beroepsgerichte praktijkdocent in het vmbo de kwaliteit van uw schoolexamen verhogen? Meldt u zich dan aan voor deze vierdaagse leergang schoolexaminering vmbo. Meer informatie en inschrijven >>

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor een (verdiepende) training van twee dagdelen. Tijdens deze training leert u van het examenprogramma (profielvak en keuzevakken) een passend en kwalitatief goed toets- en onderwijsprogramma te maken. Meer informatie en inschrijven >>

SLO is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze trainingen.

 

Handreiking schoolexamen technologie en toepassing

Het concept-examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Gedurende dit en volgend schooljaar wordt het concept-examenprogramma geëvalueerd in pilots met een aantal scholen. Alleen deze scholen mogen T&T als examenvak aanbieden. Andere vmbo-scholen

kunnen het vak in de pilotfase alleen als extracurriculair vak aanbieden. Op de digitale Handreiking schoolexamen T&T vmbo vindt u informatie over de verschillende aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen.

 

Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?

U wilt uw onderwijsproduct met innovatieve kwaliteiten tonen aan een groot publiek? Plaats het in de onderwijsetalage!

Het onderwijs heeft in de afgelopen jaren met vele ontwikkelingen te maken gehad, niet in de laatste plaats op ICT-gebied. Talrijke nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld waarbij innovatieve technologie in dienst wordt gesteld van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair ontwikkeld zijn. Met dit doel is de website Innovatie in de Onderwijs Etalage gelanceerd waarop u uw innovatieve onderwijsproduct kunt tonen.

Meer informatie >>

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddag voor leraren in het po en vo over

de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken we hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

Nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht

Hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor besturen, schoolleiders, docenten en leerlingen? Vragen die we samen met u hopen te beantwoorden met een evaluatie. Die evaluatie start met een vragenlijst voor beroepsgerichte docenten die lesgeven in een van de vernieuwde examenprogramma's. Hiermee hopen we zicht te krijgen op wat goed gaat en waarvoor nog extra aandacht nodig is. Onder de deelnemers verloten we een boekenbonnen of u kunt kiezen voor eenzelfde bedrag aan een goed doel naar keuze. Meer informatie en vragenlijst >>

 

Vakspecifieke trendanalyse 2017

De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands. De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren. Onder andere: meertaligheid en culturele diversiteit, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken. Download de publicatie >>

 

 

Sport en Bewegen thema van biologieconferentie

 

Op 9 en 10 juni a.s. houdt het NIBI voor de vierde keer de biologieconferentie voor docenten vmbo en onderbouw havo/vwo. Het thema van de conferentie is Sport en Bewegen. Na de openingslezing van Thijs Eijsvogels over zitten als het nieuwe roken, is er een groot aantal workshops en lezingen met praktische voorbeelden voor in uw les of om uw biologische of didactische kennis te verdiepen. Een van de lezingen is van niemand minder dan olympiër Maarten van der Weijden. De conferentie wordt gehouden in De Werelt in Lunteren. Meer informatie >>

 

Alternatief voor de rekentoets

Staatssecretaris Dekker is samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de uitwerking van een alternatief voor de rekentoets. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Om te zorgen dat het alternatief goed aansluit op het onderwijs in verschillende schoolsoorten wordt het alternatief in twee werkgroepen uitgewerkt. Eén voor vmbo en één voor havo/vwo. Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) aangedragen door NVvW en leerplankundige experts van SLO. Meer informatie >>

 

Het curriculum is van ons allemaal

Geef ons vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering: dat was de boodschap tijdens de drukbezochte werkconferentie op 5 april jl. over de vraag wat scholen nodig hebben om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van SLO, AVS, VO-raad, PO-Raad en Onderwijscoöperatie. Lees meer >>

 

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online

De kennisbasis N&T biedt voorbeelduitwerkingen, leerlijnen en lesmateriaal voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie in de onderbouw vo. Voor onderwijs in samenhang, maar ook voor aparte vakken is deze website een inspiratiebron en hulpmiddel. Meer informatie >>

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector vmbo.

 

 

Nummer 50
april 2017
INHOUDSOPGAVE:
Passende perspectieven vmbo. Leerroutes taal en rekenen
Curriculumontwikkeling in de school
Optimaal inzetten van het schoolexamen
Handreiking schoolexamen technologie en toepassing
Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Nieuwe beroepsgerichte programma's onderzocht
Vakspecifieke trendanalyse 2017
Sport en Bewegen thema van biologieconferentie
Alternatief voor de rekentoets
Het curriculum is van ons allemaal
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend