Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs. Suggestie? Vertel het de redactie.

woensdag 12 april 2017

Nieuwsbrief tweede fase

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier
Nieuwsbrief tweede fase  

 

Via deze nieuwsbrief informeert SLO u over de manier waarop SLO samen met het onderwijsveld invulling geeft aan leerplanontwikkeling binnen de tweede fase van het voortgezet onderwijs en over nieuwe ontwikkelingen in projecten. Daarnaast wordt u voorzien van handige downloads waarmee u direct aan de slag kunt.

 

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online

De kennisbasis N&T biedt voorbeelduitwerkingen, leerlijnen en lesmateriaal voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en technologie in de onderbouw vo. Voor onderwijs in samenhang, maar ook voor aparte vakken is deze website een inspiratiebron en hulpmiddel. Meer informatie >>

 

 

Alternatief voor de rekentoets

Staatssecretaris Dekker is samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) bezig met de uitwerking van een alternatief voor de rekentoets. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Om te zorgen dat het alternatief goed aansluit op het onderwijs in verschillende schoolsoorten wordt het alternatief in twee werkgroepen uitgewerkt. Eén voor vmbo en één voor havo/vwo. Bij elke groep zitten experts (wiskundeleraren en wetenschappers) aangedragen door NVvW en leerplankundige experts van SLO. Meer informatie >>

 

Curriculumontwikkeling in de school

Nederlandse scholen hebben veel vrijheid bij het inrichten van het onderwijs. Dat is een groot goed maar er komt veel bij kijken. Deze korte animatie laat zien welke zaken ertoe doen als u binnen uw school werk maakt van een eigentijds en samenhangend curriculum, zoals landelijke kaders,

steun van partners binnen de educatieve infrastructuur, ontwerpcapaciteiten van het team, enzovoort. Bekijk de animatie >>

 

Save the date: Onderwijs meets Onderzoek

Maandag 12 juni 2017 organiseert de NVvW in samenwerking met het Freudenthal Instituut en SLO voor de tweede keer de wiskundeconferentie Onderwijs meets Onderzoek. De conferentie wil wiskundeleraren en onderzoekers van wiskundeonderwijs de mogelijkheid bieden met elkaar te bespreken wat onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek voor elkaar kunnen betekenen. Locatie: Vergadercentrum Domstad, Utrecht. Zowel leden van de NVvW als niet-leden kunnen zich binnenkort aanmelden. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte

 

Het curriculum is van ons allemaal

Geef ons vertrouwen, ontwikkeltijd en mogelijkheden voor professionalisering: dat was de boodschap tijdens de drukbezochte werkconferentie op 5 april jl. over de vraag wat scholen nodig hebben om hun curriculum klaar te maken voor de toekomst. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van SLO, AVS, VO-raad, PO-Raad en Onderwijscoöperatie. Lees meer >>

 

Nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo

De ervaringen met het nieuwe examenprogramma op de pilotscholen zijn positief, maar laten ook zien dat er veel extra inspanningen van docenten gevraagd worden. Het examenprogramma heeft een nieuwe benadering (concept-context) ten opzichte van het huidige programma. Daarom moet er een nieuw PTA gemaakt worden, nieuwe lesmethoden geschreven worden en er zijn andere didactische keuzes nodig in de lessen. Meer informatie over het nieuwe examenprogramma vindt u onze website Pilot Maatschappijwetenschappen.

 

Nieuw examenprogramma geschiedenis havo bekend

Het nieuwe examenprogramma geschiedenis havo, zoals dat is voorgesteld door een Verlichtingscommissie, is gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit programma geldt al voor leerlingen die in 2018 examen doen. De hierbij behorende (concept)syllabus staat op de website Examenblad.nl

 

Impressie prijsuitreiking voorronde IJSO 2017

Op 13 februari jl. vond de landelijke prijsuitreiking plaats van de voorronde van IJSO 2017 (International Junior Science Olympiad) in de Jacobikerk in Utrecht. Bij de uitreiking waren de beste leerlingen van elke deelnemende school aanwezig. De prijzen werden per categorie uitgereikt. Tijdens de prijsuitreiking werden ook de 48 leerlingen bekendgemaakt die gaan strijden in

de finale op 7 april 2017 op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De IJSO is een wedstrijd voor havo- en vwo-leerlingen van 15 jaar of jonger op het gebied van science en technologie. Bekijk de foto- en video-impressie >>

 

Winnaars nationale eindronde IJSO 2017 uit Groningen en Helmond

Thijs de Kok (14) uit Mierlo, vwo 3-leerling van het Carolus Borromeus College uit Helmond en de 15-jarige Annejan van de Dool, vwo 4-leerling uit Groningen (Gomarus College, Groningen) zijn de winnaars van de nationale selectieronde voor de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO). Die eindronde was op 7 april aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Faculteit Techniek. Samen met tien andere briljante leerlingen vormen zij de twee teams die in december ons land vertegenwoordigen op de internationale olympiade 'IJSO2017'. Meer informatie >>

 

Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?

U wilt uw onderwijsproduct met innovatieve kwaliteiten tonen aan een groot publiek? Plaats het in de onderwijsetalage!

Het onderwijs heeft in de afgelopen jaren met vele ontwikkelingen te maken gehad, niet in de laatste plaats op ICT-gebied. Talrijke nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld waarbij innovatieve technologie in dienst wordt gesteld van het onderwijs. Deze innovaties bereiken helaas niet altijd de doelgroep waarvoor ze primair ontwikkeld zijn. Met dit doel is de website Innovatie in de Onderwijs Etalage gelanceerd waarop u uw innovatieve onderwijsproduct kunt tonen. Meer informatie >>

 

Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming

Wat draagt onderwijs bij aan de ontwikkeling van de 'binnenwereld' van kinderen en jongeren? Hoe kunnen we hen helpen om zelfbewuste, vrije, gelukkige volwassenen te worden? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van het onderwijs? Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. organiseert SLO een inspiratiemiddag voor leraren in het po en vo over

de praktijken, theorieën en curricula voor persoonsvorming. We gaan in gesprek over bestaande praktijken van persoonsvorming en onderzoeken we hoe we vanuit concepten tot praktijken kunnen komen. Meer informatie en aanmelden >>

 

ECENT/ELWIeR conferentie 2017

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de jaarlijkse ECENT/ELWIer conferentie gehouden. Het thema dit jaar is: "Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding". De openingslezing is van Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis over Trix, de Leidse tyrannosaurus rex. SLO verzorgt diverse workshops over redeneervaardigheden, samenhang binnen science in de onderbouw, de resultaten van het internationale PISA-onderzoek en Wetenschap & Technologie in het primair onderwijs.

Meer informatie en aanmelden >>

 

Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2017

De trendanalyse Nederlands beschrijft en documenteert voor een aantal onderwijssectoren de stand van zaken op het gebied van het taalonderwijs Nederlands. De publicatie sluit af met een aantal curriculaire uitdagingen voor de komende jaren. Onder andere: meertaligheid en culturele diversiteit, kennis over taal, literatuur, toetsing en taal in andere vakken. Download de publicatie >>

 

 

Twitter en LinkedIn

SLO is te volgen op Twitter (@SLO_nl) en LinkedIn (company/SLO). Meld u aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van leerplanontwikkeling, SLO-activiteiten en -projecten.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van SLO, sector tweede fase.

 

Nummer 62
april 2017
INHOUDSOPGAVE:
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie online
Alternatief voor de rekentoets
Curriculumontwikkeling in de school
Save the date: Onderwijs meets Onderzoek
Het curriculum is van ons allemaal
Nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo
Nieuw examenprogramma geschiedenis havo bekend
Impressie prijsuitreiking voorronde IJSO 2017
Winnaars nationale eindronde IJSO 2017 uit Groningen en Helmond
Uw innovatieve product in de onderwijsetalage?
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
ECENT/ELWIeR conferentie 2017
Vakspecifieke trendanalyse Nederlands 2017
Twitter en LinkedIn
Als nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling werkt SLO aan kwalitatief hoogstaande en duurzame onderwijsontwikkeling voor individu, schoolorganisatie en maatschappij.
Aanmelden | Afmelden van deze nieuwsbrief Mail a friend